Raads­vragen: Vergoeding kosten wijziging geslachts­re­gi­stratie


Indiendatum: 21 dec. 2022

Geacht college,

Ongeveer een maand geleden berichtte de NOS dat de gemeente Nijmegen als eerste gemeente in Nederland de kosten van een nieuw identiteitsdocument als gevolg van een wijziging van geslachtsregistratie gaat vergoeden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)[1]. Ook de kosten van de thans noodzakelijke deskundigenverklaring voor deze wijziging in de Basisregistratie Personen (BRP) en eventuele andere officiële documenten worden vanaf volgend jaar in deze gemeente vergoed.

Op de website van de gemeente Rotterdam wordt aan de Rotterdammers uitgelegd hoe zij hun geslachtsregistratie kunnen wijzigen, indien zij dit willen. Er is geen informatie beschikbaar over kosten, voor het registreren van geslachtswijziging dan wel het aanvragen c.q. opvragen van een nieuw identiteitsdocument, de deskundigenverklaring en eventuele andere officiële documenten.

1. Wat zijn de kosten voor wijziging van geslachtsregistratie bij de gemeente Rotterdam, inclusief het aanvragen c.q. opvragen van een identiteitsdocument waarin het gewenste geslacht staat vermeld?

2. Wat zijn doorgaans de kosten voor het aanvragen van een deskundigenverklaring die thans noodzakelijk is om een geslachtsregistratie bij de gemeente te wijzigen? Is er mogelijk nog sprake van andere officiële documenten die tevens als bescheid moeten worden overlegd bij een dergelijke wijziging en zijn hier eveneens kosten aan verbonden?

Voor een ieder is het belangrijk om in de BRP op de juiste manier geregistreerd te staan. Daarnaast blijken transgenderpersonen vaak in een sociaaleconomisch kwetsbare positie te verkeren. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft in 2017 onderzoek[2] gedaan naar onder meer de positie van deze groep personen op de arbeidsmarkt en hun inkomen vergeleken met die van niet-transgenderpersonen. Het SCP schrijft:

“Heeft in de algemene Nederlandse bevolking drie op de tien personen een laag inkomen, onder transgender personen is dat iets meer dan vijf op de tien. (…) Zij hebben veel vaker een arbeidsongeschiktheidsuitkering (12% vs. 4%), een bijstandsuitkering (11% vs. 4%) of een andere uitkering (10% vs. 2%).”

Het is evident dat personen in een dermate kwetsbare positie goed gebruik kunnen maken van financiële hulp vanuit de gemeente voor het compenseren van kosten die samenhangen met een wijziging van geslachtsregistratie. Mogelijk voelen personen zich weerhouden om te kiezen voor registratie van een geslacht dat het beste bij hen past. Voor deze groep Rotterdammers zou een vergoeding vanuit de gemeente dan ook een drempel wegnemen om te kiezen voor het door hen gewenste geslacht.

3. Bent u bereid om in navolging van de gemeente Nijmegen ook hier voornoemde kosten te gaan vergoeden? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe gaat u vergoeding inregelen?

Over de vergoeding van voornoemde kosten schrijft de gemeente Nijmegen op haar eigen website[3] in een nieuwsbericht van 22 november jongstleden het volgende:

“Om deze vergoeding voor iedereen die de geslachtsregistratie wil wijzigen toegankelijk te maken, is ervoor gekozen om deze op te nemen in de wmo-verordening. De aanpassing in de wmo-verordening gaat vanaf volgend jaar in. Dit betekent dat het vanaf begin volgend jaar mogelijk is om een aanvraag te doen voor het vergoeden van de kosten. Het wordt dan mogelijk voor inwoners van Nijmegen om met terugwerkende kracht een aanvraag te doen. Dit houdt in dat als iemand de geslachtsregistratie in 2022 heeft gewijzigd en hiervoor kosten heeft gemaakt, dat deze ook nog vergoed worden.”

4. Bent u bereid dit goede voorbeeld te volgen en kosten voor wijziging van geslachtsregistratie gemaakt in 2022 met terugwerkende kracht te vergoeden? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://nos.nl/artikel/2453465-nijmegen-vergoedt-als-eerste-gemeente-kosten-voor-wijzigen-geslachtsregistratie

[2] https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2017/05/09/transgender-personen-in-nederland/Transgender+personen+in+Nederland.pdf

[3] https://www.nijmegen.nl/nieuws/nijmegen-vergoedt-kosten-administratieve-wijziging-geslacht/

Indiendatum: 21 dec. 2022
Antwoorddatum: 14 feb. 2023

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.