Raads­vragen: Toegang tot sociale voorraad door toepassing Rotter­damwet


Indiendatum: okt. 2019

Geacht college,

De gemeente Nissewaard is voornemens de Rotterdamwet (formeel: Wet bijzondere aanpak grootstedelijke problematiek) toe te passen. Hiervoor heeft zij eind vorige maand een aanvraag ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, blijkt uit een nieuwsbericht [1] op de website van deze gemeente. Uit het bericht lijkt de aanvraag te gaan over toepassing van Artikel 8 en Artikel 10 van de Rotterdamwet voor in totaal een kleine tien procent van de voorraad aan sociale huurwoningen. Dat komt neer op bijna vijftienhonderd woningen. Volgens een artikel [2] in de regionale editie van het Algemeen Dagblad van Voorne-Putten zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar verwachting positief beslissen over de aanvraag.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam maakt zich zorgen over de toegang tot het beschikbare aanbod van sociale huurwoningen in de regio voor Rotterdammers die door toedoen van het woonbeleid van het college noodgedwongen hun huidige huurwoning moeten verlaten, bijvoorbeeld omdat de woning wordt gesloopt, maar die vervolgens niet in aanmerking komen voor een woning elders. Toepassing van de Rotterdamwet betekent namelijk dat voor een aanzienlijke doelgroep minder huurwoningen beschikbaar komen. De gemeente Rotterdam heeft samen met andere gemeenten in de regio het 'Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030' [3] (kortweg: Regioakkoord) opgesteld en ondertekend, waarin invulling wordt gegeven aan het principe van beschikbaarheid. Dit principe gaat niet alleen over het aantal beschikbare woningen, maar ook over toegang tot de beschikbare woningen voor personen die worden gerekend tot de primaire doelgroep. In het Regioakkoord staat niets over toepassing van de Rotterdamwet in relatie tot toegang tot het beschikbare aanbod van de sociale voorraad.

De gemeente Nissewaard is de zoveelste gemeente in onze regio waar de Rotterdamwet wordt toegepast. Ook in de gemeenten Schiedam en Capelle aan den IJssel wordt deze wet toegepast, evenals in onze eigen gemeente. In de gemeente Vlaardingen is momenteel een discussie gaande om de Rotterdamwet breder toe te passen dan nu reeds het geval is.

1. Hoe verhoudt toepassing van de Rotterdamwet zich tot het principe van beschikbaarheid zoals dat wordt gehanteerd in het Regioakkoord?

2. Heeft eventuele toepassing van de Rotterdamwet in gemeenten een rol gespeeld in de totstandkoming van het Regioakkoord, inclusief de bepalingen omtrent beschikbaarheid? Indien nee, waarom niet?

3. Is er een instantie of overheid die toepassing van de Rotterdamwet in de regio monitort en toetst in relatie tot het principe van beschikbaarheid, zoals gehanteerd in het Regioakkoord? Indien nee, waarom niet?

4. Weet u of de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beleidsmatige keuzes ten aanzien van regionaal woonbeleid meeweegt in haar beslissing over aanvragen in het kader van de Rotterdamwet? Indien nee, bent u bereid na te gaan of de minister dit doet?

5. Weet u voor hoeveel sociale huurwoningen in gemeenten die het Regioakkoord hebben opgesteld en ondertekend, de Rotterdamwet momenteel wordt toegepast? Indien ja, hoeveel? Indien nee, vindt u het relevant dit te weten ten aanzien van de beleidsmatige keuzes die u maakt over de woningmarkt?

6. Welke impact heeft de voorgenomen toepassing van de Rotterdamwet in de gemeente Nissewaard en elders in de regio op de toegang tot de sociale voorraad in de regio voor Rotterdammers die momenteel op zoek zijn naar een betaalbare woning?

WoonnetRijnmond is het regionale samenwerkingsverband van de woningcorporaties waarop zij hun aanbod plaatsen. Daar wordt ook uitleg gegeven aan woningzoekenden over toepassing van de Rotterdamwet [4]. Specifiek voor woningzoekenden met een urgentieverklaring wordt uitgelegd of zij in aanmerking komen voor een huurwoning waarop de Rotterdamwet wordt toegepast. In het geval van toepassing van Artikel 8 van de Rotterdamwet stelt WoonnetRijnmond dat woningzoekenden niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in gemeenten anders dan Rotterdam als zij niet minimaal aan één van twee voorwaarden voldoen, te weten ten minste zes jaar achtereen woonachtig in de regio óf inkomen uit arbeid, bedrijf, regeling vervroegd uittreden, een uitkering op basis van de Algemene ouderdomswet (Aow), pensioen of studiefinanciering. Dit houdt in dat sommige Rotterdammers ondanks een urgentieverklaring – die bijvoorbeeld wordt verstrekt als hun woning wordt gesloopt – geen kans maken op een huurwoning buiten Rotterdam waar Artikel 8 van de Rotterdamwet wordt toegepast. Dit maakt het woonbeleid van het college des te problematischer.

7. Bent u ervan op de hoogte dat een urgentieverklaring voor Rotterdammers geen soelaas biedt voor het vinden van een sociale huurwoning in gemeenten anders dan Rotterdam waar Artikel 8 van de Rotterdamwet wordt toegepast als zij niet voldoen aan een van de twee genoemde voorwaarden? Indien ja, hoe beschouwt u in dat kader de (voorgenomen) toepassing van de Rotterdamwet in de regiogemeenten?

8. Wie heeft bepaald dat woningzoekenden met een urgentieverklaring geen kans maken op een sociale huurwoning in gemeenten anders dan Rotterdam waar Artikel 8 van de Rotterdamwet wordt toegepast als zij niet voldoen aan een van de twee voorwaarden? En welke beleidsmatige mogelijkheden ziet u om deze bepaling ongedaan te maken?

9. Bent u bereid uw woonbeleid aan te passen als gevolg van de wijdverbreide toepassing van de Rotterdamwet in de regio, waardoor Rotterdammers door uw eigen beleid zich mogelijk niet regionaal kunnen herhuisvesten? Indien nee, waarom niet?

1 https://www.nissewaard.nl/nieuws-1/aanvraag-wet-bijzondere-maatregelen-grootstedelijke-problematiek-voor-gemeente-nissewaard.htm

2 https://www.ad.nl/voorne-putten/geen-inkomen-dan-niet-welkom-in-negen-buurten-in-spijkenisse~a2847bac/

3 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7445938/1/s19bb011397_1_50343_tds

4 https://www.woonnetrijnmond.nl/service-en-contact/regelgeving/wat-is-de-rotterdamwet-en-een-rotterdamwet-woning/

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 17 mrt. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Fossiele propaganda verpakt als nieuws in het AD Rotterdams Dagblad

Lees verder

Raadsvragen: Onzekerheid over toekomst locatie Dierenambulance Rotterdam en Omstreken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer