Raads­vragen: Onze­kerheid over toekomst locatie Dieren­am­bu­lance Rotterdam en Omstreken


Indiendatum: okt. 2019

Geacht college,

Op de website [1] van RTV Rijnmond heeft de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren kennis genomen van de onzekere situatie waarin de Dierenambulance Rotterdam en Omstreken (Dierenambulance REO) momenteel verkeert met betrekking tot haar onderkomen aan de Cartesisusstraat 88 in Lombardijen. Deze is in eigendom van de gemeente en die is voornemens het pand te verkopen, indien de berichtgeving klopt.

1. Klopt het dat u voornemens bent uw eigendom aan de Cartesiusstraat 88 te verkopen? Indien ja, waarom wilt u verkopen? Indien ja, voor welk bedrag is het pand getaxeerd?

Het college heeft met de Kadernota vastgoed regels opgesteld over de verkoop van panden in eigendom van de gemeente. In de kadernota wordt gesteld dat de kernportefeuille van het maatschappelijk vastgoed wordt ingegeven door de doelstellingen die het college zich heeft gesteld. De kernportefeuille wordt om die reden niet verkocht. Voorst staat er in onderdeel 5.1 [2] van de kadernota in het uitgangspunt voor de verkoop van gemeentelijk vastgoed het volgende over zogenoemde transformatiepanden:

“Bij de verkoop van transformatiepanden kan van het hoogste bod worden afgeweken door de gewenste kwaliteit van het plan voor het pand mee te laten wegen bij de gunning conform de methode ‘Beste plan voor de wijk'. Bij de taxatie van de marktwaarde wordt dit vereiste als bijzonder uitgangspunt mee gegeven. Dit kan alleen als de gemeente vooraf niet duidelijk kan aangeven wat de gewenste invulling of bestemming is. Een eventuele lagere opbrengst ten opzichte van de marktwaarde zonder kwaliteitsvereisten wordt ten laste gebracht van het belanghebbende beleidsveld;”


2. Vindt u dat de activiteiten van de Dierenambulance REO bijdragen aan de doelstellingen die u zich deze bestuursperiode heeft gesteld? Indien nee, waarom niet? Indien ja, waarom bent u dan toch voornemens uw eigendom aan de Cartesiusstraat 88 te verkopen?

3. Komt de Dierenambulance REO in aanmerking voor gunning conform de methode 'Beste plan voor de wijk'? Indien nee, waarom niet? Indien nee, welke invulling of bestemming wenst u voor het pand?

In onderdeel 5.1 van de Kadernota vastgoed wordt eveneens gesteld dat verkoop geen gevolgen heeft voor de geldigheid van het huurovereenkomst. De gemeente bevestigt bij monde van een woordvoerder dat de overeenkomst met de Dierenambulance REO niet wordt opgezegd, blijkt uit een artikel op de website van het AD Rotterdams Dagblad [3]. Wij willen evenwel weten of een eventuele nieuwe eigenaar de huidige huurovereenkomst ook in de toekomst blijft respecteren, inclusief de afspraken over de huursom. Overigens is de Dierenambulance REO bezig met fondsenwerving om zelf eigenaar te worden van het pand.

4. Kunt u bevestigen dat de gemeente de huurovereenkomst met de Dierenambulance REO bij een eventuele verkoop niet zal opzeggen?

5. Blijft de huidige huurovereenkomst inclusief de afspraken over de huursom ook van kracht bij een eventuele nieuwe eigenaar anders dan de Dierenambulance REO? Indien nee, waarom niet?

De Dierenambulance REO heeft in haar bestaan sinds 1988 al bijna zestigduizend dieren in nood geholpen. Twintig vrijwilligers zijn dag in dag uit in touw om dieren te helpen, zonder ooit een cent subsidie van de gemeente Rotterdam te hebben ontvangen. Deze belangrijke taak met een duidelijk maatschappelijk belang mag niet verloren gaan voor de stad, die het sowieso al zwaar te verduren heeft met de verhuizing van het dierenasiel naar Spijkenisse. Sluiting van de locatie aan de Cartesiusstraat leidt onherroepelijk tot verdere uitholling van de zorg voor dieren in Rotterdam. En dat is niet het enige dat verloren gaat, want de Dierenambulance REO doet meer dan het transport van dieren in nood. Zo werkt ze samen met andere organisaties in het opsporen van vermiste dieren, geeft ze uitleg aan particulieren over het toepassen van noodhulp, helpt ze bij de uitvaart van geliefde huisdieren en staat ze ook nog eens in de klas om kinderen kennis bij te brengen over dierverzorging. Dit alles komt te vervallen indien de Dierenambulance REO niet meer over een pand in de stad beschikt. Daarnaast betekent sluiting dat de vele vrijwilligers hun dagelijkse werkzaamheden moeten staken.

6. Hoe beschouwt u de maatschappelijke meerwaarde van de Dierenambulance REO voor de stad?

7. Bent u het met ons eens dat het verdwijnen van de Dierenambulance REO een verdere uitholling inhoudt van de zorg voor dieren in Rotterdam, indien dit onverhoopt gebeurt? Indien ja, wat doet u er zoal aan om deze uitholling tegen te gaan?

8. Heeft u reeds nagedacht over gevolgen van het verdwijnen van de activiteiten van de Dierenambulance REO indien zij onverhoopt ophoudt te bestaan op de huidige locatie? Indien ja, wat zijn deze gevolgen?

9. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de zorg voor dieren in Rotterdam op peil blijft, nu en in de toekomst?

1 https://www.rijnmond.nl/nieuws/187596/Sluiting-dreigt-voor-Dierenambulance-Rotterdam-en-Omstreken-We-willen-hier-echt-niet-weg

2 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7506498/2/s19bb014159_1_40490_tds

3 https://www.ad.nl/rotterdam/rotterdamse-dierenambulance-wil-ton-ophalen-voor-behoud-pand~a911f06e/

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 17 dec. 2019

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Toegang tot sociale voorraad door toepassing Rotterdamwet

Lees verder

Raadsvragen: Incident met staand want aan de Hoekse kust

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer