Raads­vragen: Tiny Forests in Rotterdam - vervolg­vragen op 18bb4639


Indiendatum: jun. 2019

Geacht college,

Een jaar geleden vroegen wij het college of zij zich wil inspannen voor de plaatsing van vier zogenoemde Tiny Forests in Rotterdam. Tiny Forests zijn bossen ter grootte van een tennisveld en zijn een initiatief van het Instituut voor Natuureducatie (IVN) om vooral kinderen op een leuke en laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met de pracht van de natuur. In de beantwoording1 van onze schriftelijke vragen gaf het college aan te willen onderzoeken of de gemeente kan worden gedaan aan de voorwaarden die IVN stelt. Zij schreef het volgende:

Wij stellen voor om eerst te onderzoeken of we kunnen voldoen aan de voorwaarden van IVN om partner te worden voor Tiny Forest voordat we ons aanmelden. In april 2019 is een tweede mogelijkheid voor gemeenten om zich aan te melden voor partnergemeente. (…) Dit houdt in dat wij vier locaties moeten vinden en (minimaal) €40.000 moeten reserveren voor de aanleg van vier Tiny Forests. Daarnaast moet personele capaciteit beschikbaar gesteld worden voor een enthousiaste projectleider, voor beheer en educatieve aspecten van het Tiny Forest.“

Het is nu juni 2019. Over een eventueel onderzoek hebben wij van het college nog niets vernomen. Daarom:

1. Heeft u reeds een onderzoek uitgevoerd naar het kunnen van voldoen aan de voorwaarden voor plaatsing van Tiny Forests in Rotterdam? Indien ja, waarom heeft u dit onderzoek niet gedeeld met de Raad? Indien ja, wat is de uitkomst van het onderzoek? Indien nee, waarom niet? Indien nee, hoe verhoudt dit tot uw beantwoording over onze eerdere schriftelijke vragen?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6804256/1/18bb6541

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 2 jul. 2019

1. Heeft u reeds een onderzoek uitgevoerd naar het kunnen van voldoen aan de voorwaarden voor plaatsing van Tiny Forests in Rotterdam? Indien ja, waarom heeft u dit onderzoek niet gedeeld met de Raad? Indien ja, wat is de uitkomst van het onderzoek? Indien nee, waarom niet? Indien nee, hoe verhoudt dit tot uw beantwoording over onze eerdere schriftelijke vragen?

"Ja, wij hebben onderzoek uitgevoerd of we kunnen voldoen aan de voorwaarden voor plaatsing van Tiny Forests in Rotterdam. Dit onderzoek hebben wij niet gedeeld met de Raad, omdat wij eerst het plan van aanpak voor het collegetarget Rotterdam gaat voor Groen, 20 hectare erbij in 2022 aan u voor wilden leggen met de acties die wij van daaruit ondernemen.
De uitkomst van het onderzoek is als volgt. Het IVN-initiatief van Tiny Forests is een communicatief sterk merk. Ook samenwerking met scholen, kinderen en bewoners in de wijk helpt. IVN stelt zich op als actief partner bij aanleg, beheer en via educatie.

Tiny Forests worden volgens een eigen methodiek aangelegd waarbij de grond tot 1 meter wordt afgegraven en vervolgens opnieuw gevuld met speciale grondlagen. Daarna wordt het bos geplant in een dichtheid die tot 3 maal hoger ligt dan een regulier bos. Zo ontstaat volgens IVN op korte termijn een mini bosbeleving. De methodiek voor Tiny Forests past niet in het gemeentelijke beheer en de maatregelen die wij uitvoeren. Wij moeten mensen opleiden voor het beheer van drie Tiny Forests met de grootte van een tennisveld. Dit is niet effectief.

Tiny Forests zijn relatief kwetsbare groene minibossen, midden in de stad. Om te voorkomen dat het bos te veel betreden wordt, plaatst men rond een Tiny Forest een houten hek. Daarmee realiseren we wel een groen bosje, maar is het niet voor algemeen gebruik. Bovendien maakt de opgaande en dichte beplanting van Tiny Forests dat deze niet altijd als veilig wordt ervaren en sluit de beeldkwaliteit niet aan op onze richtlijnen uit de Rotterdamse Stijl.

IVN vraagt gedurende tien jaar structurele betrokkenheid vanuit gemeente voor het beheer en het educatieve programma met scholen. Wij hebben echter onlangs Natuurstad verzelfstandigd en investeren daar flink in. Natuurstad ondersteunt ons bij vergelijkbare initiatieven die we al toepassen, zoals de groene schoolpleinen.

Tiny Forests zijn alleen succesvol als zij samen met scholen gerealiseerd worden. Dit vraagt om een aparte leslijn, hiervoor is in het drukke lesplan van scholen geen ruimte. Wij bieden de scholen met Natuurstad vergelijkbare leslijnen aan die aansluiten bij onze werkwijze en die van de scholen. Natuurstad levert voor de groene schoolpleinen een leslijn die is geïntegreerd is in het schoolprogramma.

Wij hebben het collegetarget aangenomen om 20 hectare extra groen te realiseren tot 2022. Het plan van aanpak hiervoor, “Rotterdam gaat voor groen!”, is onlangs in de commissie voor Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) besproken. Onderdeel van het plan van aanpak is voortzetten van de subsidie voor groene schoolpleinen in de vorm van groenblauwe schoolpleinen. Daarmee kunnen we deze periode 3 tot 5 extra groenblauwe schoolpleinen realiseren en voorzien van passend (les)programma.

Initiatieven als groene en groenblauwe schoolpleinen leveren gebruiksmogelijkheden voor meerdere doelgroepen, wat essentieel is in een verdichtende stad. Dit soort initiatieven zijn ook beter mee te nemen in het programma vergroening en Rotterdams Weerwoord waar ook biodiversiteit en ecologische waarden een belangrijke rol spelen. Om deze redenen hebben wij besloten niet deel te nemen aan het initiatief van Tiny Forests en in te zetten op ons eigen programma ‘Rotterdam gaat voor Groen!’ en daarbinnen de nieuwe Groenblauwe schoolpleinen."

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Werkwijze politie met betrekking tot de klimaatbeweging

Lees verder

Raadsvragen: Nog altijd wifitracking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer