Raads­vragen: Terugkeer muur­schil­dering ‘Meisje met spring­touw’


Indiendatum: 9 dec. 2022

Geacht college,

In een brief[1] aan de gemeenteraad van 9 oktober 2018 heeft het college uiteengezet wat zij heeft gedaan om de muurschildering ‘Meisje met springtouw’ terug te laten keren in het Rotterdamse straatbeeld. De brief is een afdoening van een toezegging gedaan naar aanleiding van een debat[2] in de actualiteitenraad van 13 september 2018, door ons aangevraagd. De wethouder verantwoordelijk voor kunst en cultuur in de buitenruimte had destijds toegezegd het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) te vragen een onderzoek te doen naar mogelijke locaties in Rotterdam voor terugkeer van de muurschildering.

In de brief staat de volgende passage:

“Bij deze laat ik u weten dat het CBK gestart is met dit onderzoek. Daarbij worden ook de financiële en technische aspecten in kaart gebracht. Over de uitkomsten van het onderzoek zal ik u te gelegener tijd informeren.”

Sinds afdoening van de toezegging hebben we niets meer vernomen over de voortgang in de te nemen stappen voor terugkeer van ‘Meisje met springtouw’.

1. Hoe staat het ervoor met terugkeer van ‘Meisje met springtouw’, ergens in de stad?

2. Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek dat het CBK is gestart? En mogen we het onderzoek inzien?

3. Welke inzet vanuit de gemeente is nodig voor het bespoedigen van terugkeer van ‘Meisje met springtouw’?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/6c9048ea-31b1-44b2-8fb6-31281ea08466?documentId=b6421145-9e3e-4a4f-8805-3b8dd85140bd

[2] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Agenda/Document/4de9b677-5f4f-4874-a7c5-14e57e60b2a1?documentId=c28b30c6-fdc9-4ced-b9d4-b6bb7cc3a9e1&agendaItemId=4de57ca3-6cb4-4ee8-b098-be171c08d0b3

Indiendatum: 9 dec. 2022
Antwoorddatum: 21 feb. 2023

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Grip op Wmo en Jeugdwet

Lees verder

Raadsvragen: Armoede is medisch

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer