Raads­vragen: Schrik­barend hoge kosten dier­ge­nees­kundige zorg


Indiendatum: 14 jan. 2022

Geacht college,

In het televisieprogramma Max Meldpunt[1] van 6 januari jongstleden werd uit de doeken gedaan met welke schrikbarend hoge kosten houders van een huisdier worden geconfronteerd als zij soms op een moment van spoed diergeneeskundige nodig hebben. In de uitzending werden verhalen opgevoerd over rekeningen van duizenden euro’s die moesten worden betaald voor spoedgevallen buiten reguliere openingstijden, bijvoorbeeld ’s nachts of in het weekeinde. Dit kan tot financiële problemen leiden bij de personen die het treft. Daarbij geldt ook dat houders van huisdieren die met spoed diergeneeskundige zorg nodig hebben, zich door de hoge kosten weerhouden voelen zich te wenden tot een dierenartspraktijk. Vanuit dierenwelzijnsoverwegingen is dat natuurlijk een zeer onwenselijke situatie.

1. Kent u de problematiek die speelt op het gebied van schrikbarend hoge kosten voor diergeneeskundige zorg, als deze met spoed nodig is buiten reguliere openingstijden?

2. Komt het voor dat Rotterdammers financieel in de problemen komen door kosten voor diergeneeskundige spoedzorg en de gemeente om hulp vragen?

3. Wat is uw advies aan Rotterdammers die worden geconfronteerd met schrikbarend hoge kosten voor diergeneeskundige zorg? En wat raadt u hen aan te doen als hun geliefde huisdier onverhoopt met spoed naar een dierenartspraktijk moet voor behandeling?

De markt voor diergeneeskundige zorg buiten reguliere openingstijden is veelal het domein van enkele ketens van specialistische klinieken. Volgens voornoemd televisieprogramma hadden twee van die ketens (AniCura en Evidensia) een tekst opgenomen op haar webpagina die rechtstreeks verband houdt met de financiële nood waarin sommige van hun (potentiële) klanten zich soms bevinden. De redactie van Max Meldpunt schrijft op haar eigen website in de begeleidende tekst van de bewuste uitzending het volgende:

“Als u uw huisdier ophaalt is de factuur soms zo hoog, dat mensen problemen hebben deze te betalen. Op de site van AniCura wordt daarom geadviseerd de daglimiet van het te pinnen bedrag te verhogen als u uw dier komt ophalen. Evidensia gaat nog een stap verder. Wanneer u niet kunt betalen, adviseren zij geld te lenen van vrienden, een crowdfundactie te starten of zelfs een persoonlijk krediet af te sluiten. Inmiddels heeft Evidensia deze informatie verwijderd omdat dit niet het beleid is vanuit het bedrijf.”

4. Wat vindt u van het advies dat deze ketens van dierenklinieken klaarblijkelijk aan haar (potentiële) klanten geven c.q. hebben gegeven? Vindt u het bijvoorbeeld raadzaam dat dit advies wordt verstrekt aan Rotterdammers die moeite hebben in financiële zin het hoofd boven water te houden?

5. Heeft u mogelijkheden om (ketens van) dierenklinieken die deze adviezen uitgeven aan (potentiële) klanten, te wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet indirect schulden bij een kwetsbare doelgroep te veroorzaken? Indien nee, waarom niet?

De Dierenbescherming heeft de aanbesteding gewonnen om namens de gemeente in de komende jaren de wettelijke taak dierenopvang uit te voeren. Dat zal zij doen in het nieuw te bouwen dierenasiel aan de Abraham van Stolkweg, waarvan de gemeente eigenaar zal zijn. In feite bestond die situatie ook al vóór 2018, het jaar waarin het vorige dierenasiel werd opgeheven. In de oude situatie was er op het dierenasiel de zogenoemde Minimax Dierendokter gevestigd, waar Rotterdammers met een smalle beurs terecht konden voor meer betaalbare diergeneeskundige zorg. Minimax Dierendokter werd geëxploiteerd door de Dierenbescherming en was naar eigen zeggen de eerste dierenartspraktijk in Nederland voor personen met een uitkering.

Helaas komt de Minimax Dierendokter of gelijksoortig initiatief niet terug op de locatie van het nieuwe dierenasiel, hebben wij vernomen. Dat kan mogelijk een afweging zijn geweest die de Dierenbescherming heeft gemaakt, met impliciete instemming van de gemeente. Uit de stukken[2] die betrekking hebben op de doorlopen aanbestedingsprocedure blijkt namelijk dat het programma van eisen voor het nieuwe dierenasiel van de gemeente is opgesteld aan de hand van richtlijnen van de Dierenbescherming.

6. Is realisering van een dierenartspraktijk op de nieuwbouwlocatie aan de Abraham van Stolkweg onderdeel geweest van het programma van eisen? Indien nee, waarom niet?

7. Heeft u bij de Dierenbescherming geijverd voor een waardige opvolger van Minimax Dierendokter, als voorziening waar Rotterdammers met een smalle beurs op terug kunnen vallen? Indien nee, waarom niet?

8. Welke alternatieven heeft u voor ogen om het gat te vullen dat door het verdwijnen van Minimax Dierendokter is achtergelaten?

In onze gemeente zijn twee ketens van dierenartspraktijken aangesloten op het AOW- en Jeugdtegoed, dankzij inspanning van de Partij voor de Dieren. Dit betekent dat rechthebbenden van dit tegoed – personen met een laag inkomen – terecht kunnen bij bepaalde dierenartspraktijken om geld verstrekt in het kader van armoedebestrijding uit te kunnen geven. Uiteraard zijn wij blij dat aanbieders van diergeneeskundige zorg zich hebben willen aansluiten op het AOW- en Jeugdtegoed. Wel hopen wij dat meer aanbieders zich zouden willen aansluiten, om zo een betere dekking van dierenartspraktijken te bewerkstelligen voor de Rotterdammers die een dergelijk tegoed mogen uitgeven.

9. Welke inspanningen legt u aan de dag om nieuwe aanbieders van diergeneeskundige zorg aan te kunnen sluiten op het AOW- en Jeugdtegoed?

Het onderliggende probleem van schrikbarend hoge kosten is een tekort aan dierenartsen, waardoor de dierenartspraktijk ‘om de hoek’ moet doorverwijzen naar specialistische klinieken die forse tarieven doorrekenen. Dit tekort kan worden opgelost door meer personen op te leiden tot dierenarts.

10. Heeft u een beeld van de mogelijkheden in Rotterdam en regio te kunnen worden opgeleid tot dierenarts? Indien ja, welke onderwijsinstellingen bieden een dergelijke opleiding aan en om hoeveel studenten gaat het zo ongeveer jaarlijks?

11. Welke mogelijkheden ziet u om meer dierenartsen naar Rotterdam te halen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.maxmeldpunt.nl/geld/je-hond-naar-de-kliniek-en-terugkomen-met-een-giga-rekening/

[2] https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244541;section=1

Indiendatum: 14 jan. 2022
Antwoorddatum: 12 jul. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Overlast horeca op de Oudedijk

Lees verder

Raadsvragen: Polystyreen waait alle kanten op

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer