Raads­vragen: Rotterdam Partners haalt foute congressen binnen


Indiendatum: jan. 2020

Geacht college,

Op de website van Rotterdam Partners staat al sinds langere tijd een congres aangekondigd dat in 2022 in Rotterdam zal plaatsvinden, te weten het World Congress of Genetics Applied to Livestock Production (WCGALP)1. Het congres gaat over het fokken van vee. Er zijn diverse organisatoren van dit congres, bijvoorbeeld het project Breed4Food van de Wageningen University & Research samen met vier bedrijven die zich bezighouden met veefokkerij. Deze bedrijven hebben als missie om met technologische toepassingen hun klanten in de intensieve veehouderij in staat te stellen zoveel mogelijk vlees en zuivel te produceren tegen zo laag mogelijke kosten. Het zijn toeleveranciers van de vlees- en zuivelindustrie. De marketing van deze bedrijven is doorspekt met proza over een ‘efficiënte’ veestapel en hoe goed dat wel niet is voor de bedrijfsvoering.

De organisatie van WCGALP schrijft op de website2 van de Rotterdamse editie van het congres dat Nederland een belangrijk land is voor internationale fokkers voor diverse diersoorten: koeien, varkens, kippen en vissen. De organisatie stelt er trots op te zijn het congres in Rotterdam te organiseren.

1. Wat vindt u ervan dat het World Congress of Genetics Applied to Livestock Production (WCGALP) in 2022 in Rotterdam zal worden georganiseerd?

Op de website van het congres wordt reeds gebruik gemaakt van het beeldmerk dat de gemeente gebruikt voor haar stadspromotie. Dat kan goed kloppen, want Rotterdam Partners is volgens de eigen website een van de organisatoren van het congres. Deze organisatie krijgt miljoenen euro's subsidie van de gemeente Rotterdam, jaarlijks rond de zeven miljoen euro. Het doel van Rotterdam Partners is om met activiteiten het stedelijk economisch vestigingsklimaat een impuls te geven, middels een naar eigen zeggen uitgekiende marketing- en acquisitiestrategie. Met de gemeentelijke subsidie geeft Rotterdam Partners onder andere kosteloos advies aan congresorganisaties met als doel ze te binden aan de stad.

2. Hoe denkt u dat een congres over de veefokkerij het economisch vestigingsklimaat van Rotterdam kan verbeteren?

3. Hoopt u dat toeleveranciers van de vlees- en zuivelindustrie zich zullen vestigen in Rotterdam?

4. Wat vindt u ervan dat Rotterdam Partners medeorganisator is van voornoemd congres, in die zin dat er kosteloos advies wordt gegeven aan de congresorganisatie voor binding aan Rotterdam?

5. Wat vindt u ervan dat er Rotterdams gemeenschapsgeld wordt uitgegeven aan het binnenhalen van congressen die ten dienste staan van de vlees- en zuivelindustrie?

6. Stelt u dat Rotterdam Partners actief inzet op het binnenhalen van dergelijke congressen? Indien ja, waarom? Indien ja, is het binnenhalen van congressen over veefokkerij onderdeel van de marketing- en acquisitiestrategie van Rotterdam Partners?

7. Weet u hoeveel geld er doorgaans door Rotterdam Partners jaarlijks wordt uitgegeven aan de acquisitie van congressen zoals deze, dus die verband houden met de vlees- en zuivelindustrie?

In de meerjarenafspraken3 tussen de gemeente Rotterdam en Rotterdam Partners voor de jaren 2020 tot en met 2023 ligt de focus op een circulaire en inclusieve economie in onder meer het industriële cluster 'food'. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam vraagt zich hoe voornoemd congres zich verhoudt tot deze focus. Want de vlees- en zuivelindustrie heeft juist een verwoestende impact op de planeet. Zo levert vlees de grootste bijdrage aan klimaatverandering en aan de massale uitsterving van planten- en diersoorten door de enorme vraag naar landbouwgrond en het overmatige gebruik van bestrijdingsmiddelen. Hiervoor betalen veelal lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden een hoge prijs, want hun leefomgeving wordt vernietigd. En dan hebben we het over het dierenleed nog geeneens gehad. Op het congres WCGALP wordt er gesproken over dieren als productiemiddelen. Prachtige en intelligente dieren als koeien, varkens en kippen worden door technologische toepassingen gemanipuleerd zoveel mogelijk vlees of zuivel te leveren tegen zo laag mogelijke kosten. De intrinsieke waarde én de lichamelijke integriteit van deze dieren worden met voeten getreden. Wij keuren dit soort praktijken af. Elk congres die dit soort praktijken faciliteert, is wat ons betreft een fout congres.

8. Stelt u dat een congres over de veefokkerij bijdraagt aan een circulaire en inclusieve economie?

9. Deelt u onze zorg over de verwoestende impact van de planeet door praktijken die op voornoemd congres in alle openheid worden besproken? Indien nee, waarom niet?

Helaas zien wij wel vaker foute congressen voorbij komen op de website van Rotterdam Partners. Zo wordt er later dit jaar in onze stad een congres georganiseerd dat volledig in het teken staat van de recreatieve visserij. Een dergelijk congres faciliteert dierenleed. Wij zijn al langer benieuwd of Rotterdam Partners een morele grens trekt in haar marketing- en acquisitiebeleid, bijvoorbeeld als organisatoren gelieerd blijken te zijn aan de vleesindustrie, tabaksindustrie of wapenindustrie en zich aandienen met een verzoek tot ondersteuning. Voorts zijn wij benieuwd of de gemeente – als hoofdfinancier van Rotterdam Partners – beperkende voorwaarden heeft opgelegd waar de enorme som aan publiek geld aan mag worden besteed. De wethouder verantwoordelijk voor het economisch vestigingsklimaat is opdrachtgever van Rotterdam Partners, dus uiteindelijk heeft de gemeente het voor het zeggen.

10. Weet u of Rotterdam Partners een morele grens trekt bij het binnenhalen van foute congressen waar bijvoorbeeld wordt gesproken over de vleesindustrie, tabaksindustrie of wapenindustrie? Indien nee, waarom niet? Indien nee, hoe stuurt u als opdrachtgever van Rotterdam Partners op keuzes die worden gemaakt binnen de marketing- en acquisitiestrategie?

11. Waar trekt u zelf een morele grens?

12. Hoe kan de Raad bepaalde morele keuzes binnen de marketing- en acquisitiestrategie van Rotterdam Partners afdwingen? Met andere woorden, heeft de Raad zeggenschap over de meerjarenafspraken tussen de gemeente en Rotterdam Partners?

1 https://rotterdampartners.nl/persberichten/wcgalp-congres-2022-in-rotterdam/

2 https://wcgalp.com/

3 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8165000/1/s19bb022628_2_56592_tds

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 18 feb. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Professionele vuurwerkshows – vervolgvragen op 18bb10883

Lees verder

Raadsvragen: Bouwlocaties met tijdelijk groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer