Raads­vragen: Mond­kap­jes­plicht in De Kuip


Indiendatum: 14 aug. 2020

Geacht college,

Momenteel is er een noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van kracht met daarin maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus en indamming van de luchtinfectieziekte COVID-19. In de meest recente noodverordening1, die van 10 augustus jongstleden, staat in Artikel 2.5a onder 2 het volgende:

De voorzitter kan categorieën van inrichtingen aanwijzen waar het dragen van een niet-medisch mondkapje voor personen van 13 jaar en ouder verplicht is. De voorzitter kan de aanwijzing beperken tot bepaalde gebieden en tot bepaalde tijdvakken. Het is personen van 13 jaar en ouder verboden zich in een op grond de eerste volzin aangewezen inrichting te bevinden zonder een niet-medisch mondkapje te dragen.”

In de toelichting van dit artikel staat dat deze inrichtingen zich overal binnen het grondgebied van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kunnen bevinden. Tot op heden heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond nog geen gebruik gemaakt van deze bevoegdheid.

In stadion De Kuip (officieel: Stadion Feijenoord) aan het Van Zandvlietplein in Rotterdam vond afgelopen zondag een voetbalwedstrijd plaats waarbij de grofweg drieduizend bezoekers allemaal een niet-medisch mondkapje moesten dragen. Komende weekeinde vindt er wederom een wedstrijd plaats waar alle bezoekers een mondkapje zullen moeten dragen. De Kuip ligt buiten de gebieden2 die thans door de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn aangewezen als gebieden waar een ieder die zich er bevindt een mondkapje moet dragen, te weten het winkelgebied in de binnenstad van Rotterdam, alle grote markten (bijvoorbeeld die op de Binnenrotte) en de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein.

Wat de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam betreft, betekent de verplichting voor bezoekers van voetbalwedstrijden in De Kuip om mondkapjes te dragen een inperking van de vrijheid om zich te kleden zoals het hen past. Deze vrijheid is grondwettelijk verankerd in artikelen die bijvoorbeeld gaan over het recht op vrije meningsuiting en zelfbeschikking. De wetgever is hier ook zeer duidelijk over. Wij willen weten wie de beslissing heeft genomen tot het verplichten van bezoekers van De Kuip tot het dragen van een mondkapje tijdens wedstrijddagen en of het college kan handhaven op de Grondwet. Een verplichting tot het dragen van een dergelijk artefact kan namelijk alleen worden opgelegd door een publiekrechtelijk orgaan, zoals de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

1. Wie heeft volgens u de beslissing genomen bezoekers van De Kuip te verplichten tot het dragen van een mondkapje tijdens wedstrijddagen? Is dit een eigenstandige beslissing geweest van de exploitant van het stadion en/of de betaaldvoetbalorganisatie die van het stadion gebruik maakt, ongeacht of u het eens bent met de beslissing?

2. Bent u het met ons eens dat alleen de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond personen aanwezig in een bepaalde inrichting kan verplichten tot het dragen van een niet-medisch mondkapje, conform artikel 2.5a onder 2 van de huidige noodverordening? Indien nee, waarom niet? Indien ja en indien de mondkapjesplicht in De Kuip uiteindelijk voortkomt uit een beslissing van een particuliere organisatie, bent u het dan vervolgens met ons eens dat de verplichting tot het dragen van een niet-medisch mondkapje voor personen aanwezig in een inrichting als stadion De Kuip inhoudt dat deze personen zich niet kunnen kleden zoals het hen past?

3. Hoe gaat u handhaven op de Grondwet als particuliere organisaties personen verplichten tot het dragen van een niet-medisch mondkapje in inrichtingen waarvan de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond niet heeft gesteld dat een dergelijk mondkapje in deze inrichtingen verplicht is?

Op de website van de gemeente Rotterdam staat op de informatiepagina3 over de verplichting tot het dragen van een medisch mondkapje in voornoemde gebieden onder meer het volgende:

Op locaties waar al landelijke maatregelen gelden, zoals horeca, sportscholen en musea, hoeven mensen geen mondkapje te dragen. Hier gelden namelijk al regels over reservering, begeleiding en placering. Het betreft enkel de eerdergenoemde gebieden waar drukte minder te reguleren is.”

In de meest recente brief over de stand van zaken4 over ontwikkelingen en maatregelen ten aanzien van het coronavirus stelt het college dat tijdens wedstrijddagen in De Kuip maximaal 12.951 personen aanwezig mogen zijn. Verder stelt het college dat de betaaldvoetbalorganisatie in kwestie (Feyenoord) een goedgekeurd protocol heeft overlegd.

4. Geldt voor stadion De Kuip een andere behandeling dan voor inrichtingen als horeca, sportscholen en musea, alhoewel er door de exploitant van het stadion duidelijk regels zijn gemaakt over reservering, begeleiding en placering én de betaaldvoetbalorgansatie een goedgekeurd protocol heeft overlegd? Indien nee, waarom moeten bezoekers van De Kuip tijdens wedstrijddagen een mondkapje dragen en hoeven personen aanwezig in horeca-inrichtingen, sportscholen en musea dit niet te doen?

Vervolgens stelt u in voornoemde brief:

[N]aar aanleiding van het gedrag van de supporters tijdens de 1e training, zijn er aanvullende voorwaarden gesteld voor de oefenwedstrijd Feyenoord –Sparta. Te weten: maximaal 3.000 toeschouwers én allen voorzien van een mondkapje. Deze wedstrijd is goed verlopen. Daarom mag Feyenoord, met toestemming van de voorzitter Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, bij de wedstrijd tegen FC Twente uitbreiden naar 5.000 toeschouwers, ook allen weer voorzien van een mondkapje.”

5. Wie heeft aanvullende voorwaarden gesteld over een maximum aan bezoekers dat nog altijd veel lager is dan de maximale capaciteit van 12.951? En wie heeft aanvullende voorwaarden gesteld over de verplichting tot het dragen van eenmondkapje? Indien de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar kunnen wij deze voorwaarden van publiekrechtelijke strekking teruglezen?

6. Waar in de noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is geregeld dat Feyenoord toestemming nodig moet hebben van de voorzitter van deze veiligheidsregio om meer bezoekers toe te laten tijdens wedstrijddagen van een aantal dat nog altijd veel lager is dan de maximale capaciteit van 12.951?

1 https://www.rijnmondveilig.nl/wp-content/uploads/2020/08/200810-getekende-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond-van-10-augustus-2020-def-.pdf

2 https://vr-rr.nl/actueel/@57484/mondkapje-verplicht/

3 https://www.rotterdam.nl/nieuws/mondkapjesplicht/

4 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9042162/2/s20bb010217_4_71981_tds

Indiendatum: 14 aug. 2020
Antwoorddatum: 1 sep. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Vrije plakplaatsen

Lees verder

Raadsvragen: Reclamedrukwerk ‘aan de bewoners van’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer