Raads­vragen: Pape­gaai­enshow in de Hoogstraat


Indiendatum: nov. 2019

Geacht college,

Al jarenlang staat er in de Hoogstraat in het gedeelte tussen Binnenrotte en Beursplein tijdens marktdagen van de voluit geheten Markt Binnenrotte Centrummarkt bijna wekelijks een uitbater van een papegaaienshow die deze prachtige dieren gebruikt voor het vermaak van mensen. Onlangs werd de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam er weer eens door een bezoeker van de Hoogstraat op geattendeerd. Dat is zeker niet de eerste keer geweest. Bezoekers maken zich gelukkig steeds vaker zorgen over het welzijn van de papegaaien, en terecht. Want gebruik ter vermaak van mensen betekent dat de papegaaien niet hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. De papegaaien in voornoemde show worden gebruikt om foto's van een dagje uit mee op te leuken. Dat lijkt wellicht onschuldig, maar op deze manier worden de papegaaien blootgesteld aan allerhande omgevingsprikkels die in geen geval in het belang zijn van hun welzijn.

In een filmpje1 uit 2015 dat circuleert op internet, wordt inzichtelijk wat deze papegaaienshow behelst. Wij hebben enkele stills uit het filmpje aan deze schriftelijke vragen toegevoegd. Uit het filmpje lijkt het om de onderneming Salvatore Parrots Show te gaan, althans dat was de uitbater die destijds de papegaaienshow verzorgde. Op de website2 van deze onderneming staat het volgende:

“Salvatore heeft de papegaaien handtam gedresseerd, zodat u, uw kinderen of of zakenrelaties met de papegaaien op de schouder of hoofd op de foto kan. Een leuke herinnering van een leuke dag!”

1. Bent u ervan op de hoogte dat een uitbater van een papegaaienshow in de Hoogstraat op marktdagen papegaaien gebruikt voor het vermaak van mensen? Indien ja, wat vindt u van het gebruik van papegaaien ter vermaak van mensen in de openbare ruimte van Rotterdam?

Op marktdagen van de Markt Binnenrotte Centrummarkt zijn er ook kramen in de Hoogstraat te vinden in het gedeelte tussen Binnenrotte en Beursplein. Het is om die reden mogelijk dat de kramen in dit gedeelte van de Hoogstraat onderdeel zijn van het staanplaatsenplan van de markt. De plattegrond3 van de markt op de website van de gemeente Rotterdam doet evenwel anders vermoeden. Andere regelgeving is van kracht als blijkt dat dit gedeelte van de Hoogstraat geen onderdeel is van de markt, maar dat het hier bijvoorbeeld gaat om standplaatshouders die gebruik maken van een standplaatsvergunning.

2. Zijn de kramen in de Hoogstraat in het gedeelte tussen Binnenrotte en Beursplein op de dinsdagen en zaterdagen onderdeel van de Markt Binnenrotte Centrummarkt? Indien ja, kunt u ons het staanplaatsenplan van deze markt doen toekomen? Indien ja, betekent dit dat het Marktreglement Rotterdam 2008, de Marktverordening Rotterdam 2017 en de Verordening Rechten Markten 2019 op dit moment van toepassing zijn op staanplaatsen in dit gedeelte van de Hoogstraat? Indien ja, beschikt de uitbater van de papegaaienshow over een staanplaats op de Mark Binnenrotte Centrummarkt? Indien ja, voor welk doel is de staanplaats van voornoemde uitbater toegewezen? En indien ja, beschikt de uitbater van de papegaaienshow over een marktvergunning en eventueel ook een standwerkersvergunning? Indien nee, welke regelgeving van de gemeente maakt het mogelijk voor deze uitbater om in dit gedeelte van de Hoogstraat actief te zijn en over welke vergunningen (zoals een standplaatsvergunning) dient deze uitbater te beschikken?

De uitbater van de papegaaienshow heeft een vaste plek, namelijk ter hoogte van Kruidvat aan het einde van de Hoogstraat, daar waar deze eindigt bij het Beursplein.

3. Schrijft de desbetreffende vergunning van de uitbater van de papegaaienshow voor dat de standplaats te allen tijde in de Hoogstraat is? Indien nee, zijn er ook andere plekken in de stad voor het uitbaten van de papegaaienshow waartoe de desbetreffende vergunning gelegenheid biedt?

Wij zijn zoals bekend tegen het gebruik van dieren ter vermaak van mensen, dus ook in het onderhavige geval van de papegaaienshow in de Hoogstraat. Het college stelt telkenmale dat het gebruik van dieren bovenwettelijk is geregeld, bijvoorbeeld in de Wet dieren en het onderliggende Besluit houders van dieren. Wij willen weten welke bevoegdheid het college heeft om deze papegaaienshow in de openbare ruimte te verbieden.

4. Welke bevoegdheden heeft het college om deze papegaaienshow in de openbare ruimte eigenstandig te verbieden? Kunt u uw antwoord uitgebreid juridisch motiveren?

1 http://www.rotterdam010.nl/koopgoot-grootekerkplein-hoogstraat-meer/

2 http://www.depapegaaienshow.nl/meer_info.htm

3 Zie https://www.rotterdam.nl/werken-leren/marktkooplieden/Plattegrond-markt-Centrum-Zaterdag-2018-2019.pdf voor de markt op zaterdag. De plattegrond voor de markt op dinsdag ziet er vrijwel hetzelfde uit.

Indiendatum: nov. 2019
Antwoorddatum: 18 feb. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Herplaatsing van Two Turning Vertical Rectangles – vervolgvragen op 16bb122

Lees verder

Raadsvragen: Evaluatie festivalorganisatoren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer