Raads­vragen: Opvallend hoge sterfte van jonge zwanen in Ooster­flank


Indiendatum: 16 jul. 2021

Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam staat in contact met een bewoner aan de Kieldreef in Oosterflank die al twee sinds twee zomers waarneemt dat er zwanen komen te overlijden in de watergangen in de omgeving. Dat zijn vaak hele jonge zwanen; zie bijgaand een van de foto’s die de bezorgde bewoner ons heeft toegestuurd. Daarnaast zijn er ook andere watervogels gestorven of ziek geworden in de vorige zomer en het huidige zomerseizoen, zoals meerkoeten.

Vorig jaar was er een zwanenkoppel met negen jongen in het water aan en rondom de Kieldreef, maar die jongen zijn helaas binnen enkele weken gestorven. Vorige maand is dit lot ook ten deel gevallen aan vier andere jongen. De bewoner heeft in de tussentijd niet stil gezeten. Er is contact gezocht met Stichting Vogelklas Karel Schot, de gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), die op voorspraak van de gemeente door de bewoner is aangeschreven. Laatstgenoemde is op locatie geweest en zou naar verluidt bereid zijn geweest monsters te nemen van het water aldaar, om bijvoorbeeld na te gaan of er sprake is van botulisme of een andere oorzaak van ziekteverschijnselen en sterfte. Voor zover wij weten, is dat nog niet gebeurd. De bewoner wacht nog altijd op een terugkoppeling van het waterschap. Wel is de hoogte van de waterstand gemeten, wat iets zegt over de mate van doorstroming en toevoer van vers water. Helaas zijn de meetresultaten niet gedeeld.

Uiteindelijk zijn de kadavers van de jonge zwanen van deze zomer vorige week meegenomen door de Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), die bij onbekende doodsoorzaak van wilde dieren soms onderzoek doet. De DWHC is verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Wij zijn benieuwd wat de doodsoorzaak van de jonge zwanen is (geweest) en wat de gemeente Rotterdam kan leren van deze casus om het welzijn van wilde dieren in de stad te bevorderen. De situatie ter plaatse betreft openbaar water, zoals blijkt uit een tweede bijgevoegde foto.

1. Bent u bekend met de zwanensterfte in de watergangen aan en rondom de Kieldreef in Oosterflank, tijdens de vorige en huidige zomer? Indien ja, wat weet u hierover te vertellen? Indien nee, bent u bereid over deze incidenten informatie in te winnen?

2. Weet u wat de doodsoorzaak van de jonge zwanen is geweest? Is dat bijvoorbeeld riooloverstort geweest, met eutrofiëring tot gevolg, of wellicht botulisme?

3. Betreft het water aan en rondom de Kieldreef secundaire of tertiaire watergangen, waar de gemeente Rotterdam eigenaar van is? Indien ja, is de gemeente tevens verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in deze watergangen? Indien ja, klopt het dat de gemeente Rotterdam de bewoner heeft doorverwezen naar HHSK om een onderzoek naar de waterkwaliteit te gelasten?

4. Controleert u deze watergangen preventief op mogelijke waterverontreiniging of komt u in actie naar aanleiding van vragen of klachten van bewoners over een verontreinigde leefomgeving, al dan niet met HHSK als uitvoerende partij?

5. Heeft u een bestuurlijke relatie met DWHC, in de zin dat u kennisneemt van bevindingen over doodsoorzaken van wilde dieren in Rotterdam die door dit onderzoeksinstituut zijn onderzocht? Indien nee, hoe bereikt kennis over dergelijke cases u doorgaans?

6. Bent u bereid de Raad te informeren over de oorzaak van de zwanensterfte in het water aan en rondom de Kieldreef? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: 16 jul. 2021
Antwoorddatum: 5 okt. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Camera’s voor volgen van fietsers en voetgangers

Lees verder

Raadsvragen: Effect van mosquito's op dieren – vervolgvragen op 17bb4557

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer