Raads­vragen: Oplaten van sier­duiven


Indiendatum: jun. 2019

Geacht college,

Vogelopvangcentra in het hele land luiden de noodklok over uitgehongerde en verzwakte sierduiven die bij hen worden binnengebracht. Volgens de website1 van RTL Nieuws is de piek in het aantal gevonden sierduiven in het wild direct evenredig aan de aantallen huwelijksplechtigheden die in de warmere maanden van het jaar worden gehouden in de buitenlucht. Sierduiven worden soms opgelaten tijdens dergelijke gelegenheden.

Sierduiven – zoals bijvoorbeeld de pauwstaartduif – zijn vaak in gevangenschap geboren en weten daarom niet hoe ze zich in het wild moeten redden. Het oplaten leidt vroeg of laat tot een gewisse dood van de dieren, zo stellen diverse vogelopvangcentra die op voornoemde website worden opgevoerd. Om die reden is de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren tegen het oplaten van sierduiven tijdens huwelijksplechtigheden of andere gelegenheden met een ceremonieel karakter.

1. Wat vindt u van het oplaten van sierduiven uit het oogpunt van dierenwelzijn, bijvoorbeeld tijdens huwelijksplechtigheden of andere gelegenheden met een ceremonieel karakter?

2. Beschikt u over juridische handvatten om het oplaten van sierduiven tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld een verbod in de algemene plaatselijke verordening (APV)? Indien ja, bent u bereid een verbod op het oplaten van sierduiven in te voeren?

Sommige huwelijksplechtigheden of andere gelegenheden met een ceremonieel karakter zijn door hun omvang vergunningplichtig of moeten worden aangemeld als zogenoemd 0-evenement. Blijkens de website2 van de gemeente Rotterdam worden aan deze evenementen voorwaarden verbonden.

3. Is het verplicht dat kennisgevers van een 0-evenement of aanvragers van een vergunning voor een huwelijksplechtigheid een eventueel voornemen tot het oplaten van sierduiven kenbaar maken? Indien nee, is het gangbaar dat u bij kennisgevers dan wel aanvragers navraag doet van een eventueel voornemen?

4. Bent u bereid in de vergunning voor een huwelijksplechtigheid of andere gelegenheden met een ceremonieel karakter als voorwaarde op te nemen dat sierduiven niet mogen worden opgelaten?

De gemeente Den Haag ontmoedigt het oplaten van sierduiven tijdens huwelijksplechtigheden. Zo schrijft zij op haar website3:

De gemeente Den Haag raadt het loslaten van sierduiven bij huwelijken af, omdat dit nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van deze dieren.”

5. Bent u bereid het oplaten van sierduiven tijdens huwelijksplechtigheden of andere gelegenheden met een ceremonieel karakter te ontmoedigen? Indien ja, hoe gaat u dit doen?

1 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4723761/sierduiven-op-je-bruiloft-loslaten-die-beesten-vliegen-hun-dood

2 http://www.evenementeninrotterdam.nl/gebieden/

3 https://www.denhaag.nl/nl/trouwen-en-geregistreerd-partnerschap/trouwlocaties.htm

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 16 jul. 2019

1. Wat vindt u van het oplaten van sierduiven uit het oogpunt van dierenwelzijn, bijvoorbeeld tijdens huwelijksplechtigheden of andere gelegenheden met een ceremonieel karakter?

"Ons college is van mening dat het oplaten van sierduiven niet altijd in strijd is met het welzijn van het dier. Wel lijkt de zorg voor het dier en de kunde van het dier om veilig naar huis te vliegen te verschillen tussen duivenhouders. Geringde, getrainde postduiven komen doorgaans niet in genoemde vogelopvangcentra terecht, maar vliegen terug naar huis. Helaas zijn er ook duivenhouders die hun duiven niet goed trainen en ringen, of die duivensoorten verhuren die niet geschikt zijn om te trainen, zoals de genoemde pauwstaartduif."

2. Beschikt u over juridische handvatten om het oplaten van sierduiven tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld een verbod in de algemene plaatselijke verordening (APV)? Indien ja, bent u bereid een verbod op het oplaten van sierduiven in te voeren?

"Nee, wij beschikken niet over juridische handvatten om het oplaten van sierduiven tegen te gaan. Dierenwelzijn wordt via landelijke wetgeving gereguleerd middels de Wet dieren en het daaruit voortvloeiende Besluit houders van dieren. Het oplaten van duiven is hierin niet verboden. In dat geval is er geen aanvullende ruimte voor de lokale regelgever om zo’n verbod wel op te leggen. Wanneer het dierenwelzijn geschaad wordt, kan hierop gehandhaafd worden door handhavers van de NVWA, LID en/of politie."

3. Is het verplicht dat kennisgevers van een 0-evenement of aanvragers van een vergunning voor een huwelijksplechtigheid een eventueel voornemen tot het oplaten van sierduiven kenbaar maken? Indien nee, is het gangbaar dat u bij kennisgevers dan wel aanvragers navraag doet van een eventueel voornemen?

"Kennisgevers van een O-evenement of mensen die in de buitenruimte willen trouwen hoeven niet aan de gemeente kenbaar te maken of zij sierduiven op willen laten. Hier wordt ook niet specifiek navraag voor gedaan. De reden hiervoor is dat het oplaten van sierduiven niet verboden is."

4. Bent u bereid in de vergunning voor een huwelijksplechtigheid of andere gelegenheden met een ceremonieel karakter als voorwaarde op te nemen dat sierduiven niet mogen worden opgelaten?

"Nee, ons college ziet geen mogelijkheid deze voorwaarde op te nemen (zie het antwoord op vragen 2 en 3). Wel ziet ons college het belang van ontmoediging van het oplaten van duiven tijdens huwelijksplechtigheden."

5. Bent u bereid het oplaten van sierduiven tijdens huwelijksplechtigheden of andere gelegenheden met een ceremonieel karakter te ontmoedigen? Indien ja, hoe gaat u dit doen?

"Vanuit de gemeente Rotterdam hanteren wij een beleid waarbij dieren niet welkom zijn binnen een gemeentelijke locatie tijdens een huwelijksplechtigheid of een andere plechtigheid met een ceremonieel karakter. Duiven mogen echter wel worden gebruikt vóór gemeentelijke locaties, ook al komt dat niet vaak voor. Bij huwelijken op een externe locatie hebben wij niet de bevoegdheid om het gebruik van dieren bij een ceremonie af te schaffen. Die bevoegdheid ligt bij de eigenaar van de betreffende locatie.

De gemeente Rotterdam erkent het leed dat sommige van deze dieren wordt aangedaan en wij willen daarom ernaar streven om het gebruik van deze dieren tijdens een ceremoniële plechtigheid te ontmoedigen. Dat proces hebben we al in gang gezet. Op de site gaan wij het gebruik van deze dieren ontmoedigen, alsmede in het informatieblad dat veel gelezen wordt door aankomende bruidsparen. De opmaak van de tekst zal een soortgelijke inhoud hebben als op de site van de gemeente Den Haag weergegeven is."

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Uitsluiting kandidaat-koper Eneco

Lees verder

Raadsvragen: Werkwijze politie met betrekking tot de klimaatbeweging

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer