Raads­vragen: Ongea­dres­seerd drukwerk van politieke partijen - vervolg­vragen op 21bb2823


Indiendatum: 20 aug. 2021

Geacht college,

In de beantwoording[1] van raadsvragen van eerder dit jaar over ongeadresseerd drukwerk van politieke partijen en hoe dat zich verhoudt tot de opt-inregeling, stelt u dat dergelijk drukwerk in feite altijd mag worden verspreid door middel van bezorging in brievenbussen. Drukwerk van politieke partijen mag sinds de introductie van de opt-inregeling dus óók worden bezorgd bij brievenbussen met een NEE/NEE-sticker, NEE/JA-sticker of bij brievenbussen waar geen sticker op is aangebracht. Dit blijkt ook uit de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009[2], waarin sinds eind 2019 de opt-inregeling in artikel 22a is geborgd.

Voordat de opt-inregeling naar aanleiding van onze motie[3] uit 2016 van kracht werd, werd de zogenoemde ‘Code verspreiding ongeadresseerd reclamedrukwerk’ (Code VOR[4]) in Rotterdam gevolgd. De Code VOR is een product van de Reclame Code Commissie (RCC). Uit de beantwoording[5] van eerder door ons gestelde schriftelijke vragen, eind vorig jaar, blijkt dat het college de codes en regels van de RCC op de letter wenst te implementeren. In de Code VOR staat dat het verspreiden van denkbeelden wordt gezien als reclame, waarvoor de NEE/NEE- en NEE/JA-sticker van toepassing zijn die bezorging van dergelijk reclamemateriaal verbieden. Reclamemateriaal met daarin vervat denkbeelden dient in zo’n geval een aanprijzend karakter te hebben. Daarvan is sprake in het geval van ongeadresseerd drukwerk van politieke partijen. Daarin wordt namelijk denkbeelden aangeprezen.

Wij constateren dat er een incongruentie bestaat tussen enerzijds de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009, die verspreiding van ongeadresseerd drukwerk van politieke partijen door middel van bezorging in brievenbussen te allen tijde toestaat, en de Code VOR die verspreiding van dit drukwerk door middel van bezorging in brievenbussen verbiedt bij gebruikmaking van de NEE/NEE- en NEE/JA-sticker. Wrang genoeg heeft de opt-inregeling de mogelijkheden voor verspreiding van ongewenst drukwerk van politieke partijen door middel van bezorging in brievenbussen verruimd, níet beperkt.

1. Wat is nu precies de leidende regelgeving met betrekking tot verspreiding van ongeadresseerd drukwerk van politieke partijen door middel van bezorging in brievenbussen? Is dat de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 of de Code VOR? Indien de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009, waarom heeft u ervoor gekozen op het punt van ongeadresseerd drukwerk van politieke partijen juist meer mogelijkheden toe te staan voor verspreiding dan onder de Code VOR? Indien de Code VOR, hoe moeten wij de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 ten aanzien van ongeadresseerd reclamedrukwerk van politieke partijen duiden?

2. Is de Code VOR überhaupt nog van toepassing binnen de gemeente Rotterdam? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welk handelingsperspectief hebben Rotterdammers om kenbaar te maken dat zij geen ongeadresseerd reclamedrukwerk van politieke partijen wensen?

3. Gaat u de door ons geconstateerde incongruentie rechtzetten? Indien ja, hoe?

4. Bent u bereid het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk van politieke partijen door middel van bezorging in brievenbussen te verbieden bij gebruikmaking van de NEE/NEE-sticker, een reeds eerder aangebrachte NEE/JA-sticker of bij het ontbreken van een sticker? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9843437/1/21bb2823

[2] https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR407031/2

[3] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/3198491/2

[4] https://www.reclamecode.nl/nrc/code-verspreiding-ongeadresseerd-reclamedrukwerk-code-vor/

[5] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9865928/1/s21bb002412_5_49546_tds

Indiendatum: 20 aug. 2021
Antwoorddatum: 14 dec. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Nul op het rekest bij meldingen over hinderlijk geplaatste deelvervoersmiddelen

Lees verder

Raadsvragen: Kabbelend einde aan Rif010

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer