Raads­vragen: Haal de Kuip uit buiten­spel­po­sitie


Indiendatum: 19 mei 2022

Geacht college,

Op 17 december 2020 werd de motie ‘Zet de Kuip niet buitenspel’[1] raadsbreed aangenomen. Wij hebben de motie bijgevoegd; in de eerste voetnoot staat de link naar de motie op het raadsinformatiesysteem. Volledigheidshalve voegen wij hieronder het verzoek tot dat in het dictum van de motie is vervat, te weten:

  • “indien door de club Feyenoord gewenst — bij het niet doorgaan van het nieuwe stadion — deze vanuit de gemeente planologisch proactief te faciliteren ter voorbereiding van de benodigde renovatiewerkzaamheden aan de Kuip;
  • in dat geval daartoe zo snel als mogelijk, maar in ieder geval binnen 18 maanden met een nieuw masterplan te komen teneinde deze renovatie mogelijk te maken, zodat aansluitend het bijbehorende (project)bestemmingsplan opgesteld en ter vaststelling aan de raad kan worden aangeboden;”

In het tweede tussenbericht[2] in het komen tot afdoening van het verzoek zoals verwoord in de motie schrijft het college aan de gemeenteraad op 30 november 2021 het volgende:

“Dit verzoek van uw raad aan het ons college is pas aan de orde als het nieuwe stadion niet doorgaat. Dat is het geval als er de samenwerkende partijen er niet in slagen een Financial Close te bereiken.

Zoals bekend nemen Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord tot de zomer van 2022 de tijd voor een grondige analyse van de uitvoerbaarheid van het huidige stadionplan. Tot die tijd is het afdoen van deze motie niet aan de orde. De nieuwe afdoeningsdatum verschuift daarmee naar 31 augustus 2022.”

De realiteit van het tussenbericht is achterhaald. Op 21 april jongstleden heeft Feyenoord Rotterdam N.V. (de betaaldvoetbalorganisatie (BVO); ‘club Feyenoord’ in voornoemde motie) besloten niet door te gaan met de stadionplannen. De algemeen directeur van Feyenoord Rotterdam N.V. stelde op die dag in een persconferentie dat Feyenoord zich gaat richten “op een verblijf in de Kuip”, zoals ook opgetekend in een artikel[3] op de website van het Algemeen Dagblad. Het college heeft in een brief[4] aan de gemeenteraad op dezelfde dag bevestigd kennis te hebben genomen van het besluit van de club Feyenoord. In de brief schrijft het college:

“Vandaag is gemeld door BVO Feyenoord dat nieuwbouw de aankomende jaren niet mogelijk is en er daarom niet meer aan een nieuwbouwplan zal worden gewerkt.

Wij hebben kennisgenomen van dit besluit.”

1. Beschouwt u de persconferentie van Feyenoord Rotterdam N.V. en de uitspraak van de algemeen directeur van de voetbalclub dat Feyenoord zich gaat richten “op een verblijf in de Kuip” als het moment waarop duidelijk is dat het nieuwe stadion niet doorgaat? Indien nee, waarom niet?

2. Bent u reeds begonnen met het planologisch proactief faciliteren van de club Feyenoord ter voorbereiding van de benodigde renovatiewerkzaamheden aan de Kuip, waaronder binnen uiterlijk achttien maanden nà 21 april jongstleden te komen tot een nieuwe masterplan voor het huidige plangebied van Feyenoord City? Indien nee, wanneer gaat u daarmee beginnen?

Wij zouden het op prijs stellen als u deze twee vragen kan beantwoorden vóór 2 juni aanstaande.

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/95c6460e-d7a2-4343-87e8-073b47e82394?documentId=0a93f55e-6bbb-4523-b659-f54702bd38b0

[2] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/95c6460e-d7a2-4343-87e8-073b47e82394?documentId=9c8fb87e-b98e-4105-bd4b-5fd0e28fd8c6

[3] https://www.ad.nl/nederlands-voetbal/feyenoord-zet-streep-door-alle-bouwplannen-nieuw-stadion-we-moeten-verder~a335c68e/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[4] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/120a570d-19b0-4e28-b82e-bab0ea7c318a?documentId=59562889-0715-490c-9246-bcc62e3dfb3a

Indiendatum: 19 mei 2022
Antwoorddatum: 31 mei 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Kroon op de vergroening Binnenrotte doet ’t niet

Lees verder

Raadsvragen: Mager aanbod vegetarische of plantaardige maaltijden in de zorg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer