Raads­vragen: Logies­be­lasting voor crui­se­pas­sa­giers


Indiendatum: 30 nov. 2021

Geacht college,

De gemeente Rotterdam heeft een verordening die ziet op het innen van logiesbelasting. In de Verordening Logiesbelasting 2022, dus de verordening die volgend jaar van kracht is, staat over het belastbaar feit het volgende:

“Onder de naam 'logiesbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.”

De belasting wordt berekend over de prijs per persoon per overnachting. Vrijstelling op het belastbaar feit geldt voor personen die zijn toegelaten tot een zorginstelling vallend onder Wet toelating zorginstellingen en voor personen die verblijven in een asielzoekerscentrum.

1. Wordt er een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente Rotterdam voor personen die op een zee- of riviercruise verblijven? Indien ja, hoe wordt de prijs per persoon per overnachting berekend? Indien nee, waarom wordt er geen belasting geheven?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: 30 nov. 2021
Antwoorddatum: 1 feb. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Manifest Bouwen voor Natuur

Lees verder

Raadsvragen: Aanpassing processen-verbaal gemeentelijke boa’s incident Oldegaarde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer