Raads­vragen: Laat ons niet voor het aangenaam verpozen


Geacht college,

Enkele jaren geleden stonden er vele honderden deelfietsen van het bedrijf oBike gestald in de stad. Deze deelfietsen zijn op dit moment vrijwel uit het straatbeeld verdwenen. En uit de media hebben wij vernomen dat voornoemd bedrijf zich uit Nederland – en daarmee uit Rotterdam – heeft teruggetrokken. Al langer vragen wij ons af wat er gebeurd is met de deelfietsen. Wij hebben namelijk gerede twijfels of voornoemd bedrijf zijn deelfietsen heeft opgeruimd en meegenomen, zowel van straat als uit het Fietspunt. Uit de beantwoording1 van eerdere schriftelijke vragen over de deelfietsen van het bedrijf oBike hebben wij van het college namelijk vernomen dat ook verkeerd gestalde deelfietsen daarnaartoe worden gebracht. Voor het ophalen van fietsen bij het Fietspunt moet een vergoeding worden betaald. Het college past het gelijkheidsbeginsel toe en maakt geen onderscheid tussen inwoners en commerciële aanbieders die fietsen stallen in de openbare ruimte.

1. Stelt u dat het bedrijf oBike zijn deelfietsen heeft opgeruimd en meegenomen, zowel van straat als uit het Fietspunt? Indien nee, weet u waarom niet? Indien nee, heeft u voornoemd bedrijf gemaand zijn deelfietsen op te ruimen en mee te nemen?

2. Weet u hoe vaak voornoemd bedrijf een vergoeding heeft betaald voor het ophalen van verkeerd gestalde fietsen bij het Fietspunt? Indien ja, hoe vaak? Indien nee, waarom niet?

3. Wie is volgens u op dit moment formeel eigenaar van de deelfietsen van voornoemd bedrijf die op straat staan opgesteld?

Vorige week stuitten wij op een flinke verzameling deelfietsen, vrij slordig opgesteld op het terrein van het Huis van de Wijk aan de Menanderstraat in Lombardijen. Dit terrein is in eigendom van de gemeente. Om de fietsjes zat een ketting, hetgeen doet vermoeden dat de gemeente de deelfietsen heeft geconfisqueerd. Bijgaande foto toont de verzameling deelfietsen. Het is heel goed mogelijk dat er op andere terreinen ook nog deelfietsen staan.

4. Hoe zit het met de verzameling deelfietsen van het bedrijf oBike die thans staan opgesteld op terreinen in eigendom van de gemeente?

5. Hoeveel deelfietsen van voornoemd bedrijf staan er volgens u naar schatting opgesteld op terreinen in eigendom van de gemeente?

6. Heeft u de deelfietsen van voornoemd bedrijf geconfisqueerd? Indien nee, hoe verklaart u dat een deel van de deelfietsen staat opgesteld op terreinen in eigendom van de gemeente en dat ze zijn omsloten met een ketting?

7. Wie is volgens u op dit moment formeel eigenaar van de deelfietsen van voornoemd bedrijf die staan opgesteld op terreinen in eigendom van de gemeente, zoals bijvoorbeeld de Huizen van de Wijk en het Fietspunt?

Laat ons niet voor het aangenaam verpozen, de schillen en de dozen. Maar het bedrijf oBike lijkt dat toch te hebben gedaan. Volgens artikel 5:12, lid 1 onder b van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)2 is het onbeheerd achterlaten van een fiets langer dan vier weken niet toegestaan als de fiets in kwestie tot overlast leidt. Volgens artikel 6:1 van de APV kan er aan overtreding van het verbod tot het onbeheerd achterlaten een straf worden verbonden.

8. Wat is de boete die u geeft aan particulieren voor het onbeheerd achterlaten van een fiets, conform artikel 5:12, lid 1 onder b van de APV?

9. Hoe vaak heeft u het bedrijf oBike een boete gegeven voor het onbeheerd achterlaten van een van zijn fietsen, conform voornoemd artikel in de APV?

Rotterdammers met een smalle beurs hebben soms niet de financiële middelen om een fiets aan te schaffen. Wij zouden het een goed idee vinden als de achtergelaten deelfietsen van het bedrijf oBike gratis worden verstrekt aan deze Rotterdammers, bijvoorbeeld met behulp van de voedselbanken die de doelgroep goed kennen. Eventueel kunnen de deelfietsen zo worden aangepast dat ze geschikt worden gemaakt voor kinderen.

10. Bent u bereid de achtergelaten deelfietsen van voornoemd bedrijf te schenken aan Rotterdammers met een smalle beurs, al dan niet na technische aanpassing? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe gaat u dit doen?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5635240/4

2 https://rotterdambis.notubiz.nl/document/7834895/2/Algemene%20Plaatselijke%20Verordening%20Rotterdam%202012%20na%20wijziging%2012