Raads­vragen: Karper­sterfte bij Park de Heer­lijkheid


Indiendatum: 9 jun. 2021

Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft van bewoners uit de wijk Nieuw Engeland in Hoogvliet vernomen dat er al sinds een flink aantal dagen sprake is van massale sterfte van karpers in het water in en nabij Park de Heerlijkheid. Bijgaand hebben wij twee foto’s toegevoegd van de treurige en morbide vangst van deze dode karpers. Wij zijn benieuwd wat de oorzaak is van dit incident.

1. Bent u bekend met de sterfte van karpers die nu al een flink aantal dagen aan de gang is in het water in en nabij Park de Heerlijkheid? Indien ja, weet u wat er aan de hand is en hoeveel dode karpers reeds zijn geruimd?

2. Wie heeft u een melding gedaan bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid of een andere instantie over de karpersterfte? Indien ja, welk proces wordt er na de melding in gang gezet? Indien nee, waarom niet?

3. Noopt incidenten zoals deze karpersterfte tot het nemen van monsters, om zo bijvoorbeeld na te gaan of er sprake is van algenbloei of waterverontreiniging door lozing van stoffen? Indien nee, waarom niet?

4. Wie is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in de wateren waar de karpersterfte is opgetreden? En noopt voornoemd incident tot het nemen van aanvullende maatregelen om de waterkwaliteit op peil te houden?

Vissterfte komt helaas wel vaker voor tijdens warm weer. In een artikel[1] in het AD Rotterdams Dagblad van gisteren wordt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard opgevoerd, die uitlegt dat vissterfte kan optreden door temperatuurschommelingen in het water. Het toverwoord in dat soort gevallen is toevoer van vers water, dus doorstroming.

5. Weet u of er de laatste dagen nog op andere plekken in Rotterdam vissen op grote schaal zijn gestorven, zoals ook het geval was in en nabij Park de Heerlijkheid? Indien ja, waar?

6. Stelt u dat compartimentering van Rotterdamse watergangen ertoe leidt dat er te weinig toevoer van vers water is, waardoor doorstroming stokt en vissen gevangen raken in water met een te hoge temperatuur? Indien nee, waarom niet?

7. Wat doet u om toevoer van vers water en doorstroming te bevorderen in Rotterdamse wateren waarvan de gemeente eigenaar is, teneinde vissterfte tegen te gaan?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.ad.nl/rotterdam/dode-vissen-aangetroffen-door-warme-weer-maar-hoe-zit-dat-precies~a6e0a29e/

Indiendatum: 9 jun. 2021
Antwoorddatum: 6 jul. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Ontheffingenbeleid Rotterdam

Lees verder

Raadsvragen: Camera’s voor volgen van fietsers en voetgangers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer