Raads­vragen: Ho ho ho tegen vernie­tiging levende kerst­bomen


Indiendatum: 21 dec. 2020

Geacht college,

De gemeente biedt Rotterdammers elk jaar de mogelijkheid om van hun gebruikte kerstboom af te komen. Op de website[1] van de gemeente Rotterdam wordt uitgelegd hoe dat gaat en ook wat er vervolgens met de opgehaalde kerstbomen gebeurt:

Ophalen kerstbomen

Plaats u kerstboom vanaf 28 december tot en met 15 januari naast de wijkcontainer (niet op de containerplaat) of op de plek waar u normaal gesproken uw huiscontainer plaatst. Medewerkers van de gemeente halen de kerstbomen apart op. Van de bomen worden houtsnippers en compost gemaakt.”

1. Wat gebeurt er met de houtsnippers? Worden die bijvoorbeeld gebruikt als ondergrond voor wandelpaadjes in Rotterdamse parken?

Het is op zich een goede zaak dat de gemeente Rotterdam gebruikte kerstbomen als groen afval verwerkt. Maar dat kan beter! Op straat zie je na de feestdagen veel kerstbomen die nog altijd in de grond staan. Kerstbomen met kluit die op straat worden gezet, leven nog en kunnen daarom prima worden geplant om ze een volgend jaar nog een keer te gebruiken. Diverse initiatieven in Rotterdam geven zogenoemde ‘adoptiekerstbomen’ uit. Dat zijn dus bomen die in voorgaande edities van kerst reeds als kerstboom zijn gebruikt, daarna zijn ingeleverd voor herplant om vervolgens opnieuw te worden uitgegeven. Daarnaast zijn er plekken in Rotterdam waar ingeleverde levende kerstbomen gedurende het jaar kunnen staan. Wij beschikken over een overzicht, mocht het college hier behoefte aan hebben.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam staat voor duurzaamheid. Om die reden zeggen wij ho ho ho tegen vernietiging van nog levende kerstbomen en zetten we in plaats daarvan vol in op adoptiekerstbomen. De gemeente kan een handje helpen door opgehaalde kerstbomen met kluit naar inneempunten te brengen die de bomen gedurende het jaar verzorgen en klaar maken voor de kerst van volgend jaar. Het is maar een klein eindje omrijden voor de chauffeurs van de vuilnisophaaldienst van de gemeente. Het kost de gemeente dus niets. Daarentegen bespaart het verwerkingskosten van groen afval.

2. Bent u bereid om contact te zoeken met de initiatieven in de stad die gebruikte kerstbomen innemen, om zo na te gaan of zij behoefte hebben aan leveringen van levende kerstbomen door de gemeentelijke vuilnisophaaldienst, of om na te gaan of er bij deze initiatieven afdoende capaciteit is voor herplant?

3. Bent u ook bereid om levende kerstbomen die u op straat aantreft, af te leveren bij deze inneempunten? Indien nee, waarom niet?

4. Bent u eventueel bereid om behoud van levende kerstbomen zelf ter hand te nemen als u geen aansluiting kunt vinden bij marktinitiatieven, bijvoorbeeld middels herplant op percelen in eigendom van de gemeente die u momenteel gebruikt voor het telen van energiegewassen? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.rotterdam.nl/nieuws/schone-veilige-feestdagen/

Indiendatum: 21 dec. 2020
Antwoorddatum: 16 feb. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.