Raads­vragen: Gezond­heids­ef­fecten PFAS in werk­gebied GGD Rotterdam-Rijnmond


Vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van GGD Rotterdam-Rijnmond

Indiendatum: 2 feb. 2024

Geacht bestuur,

Er is momenteel veel aandacht voor per- en polyfluoroalkylstoffen (PFAS) in het werkgebied van GGD Rotterdam-Rijnmond. Ook in Rotterdam zijn er zorgen. In Hoek van Holland is PFAS aangetroffen in het zeeschuim op het strand[1]. Op een andere plek in Rotterdam werd eveneens medio december duidelijk dat er PFAS is aangetroffen in de buurt van luchthaven Rotterdam The Hague Airport[2], waarop de GGD gebruikers van een belendend volkstuincomplex heeft geadviseerd voorlopig niets meer uit eigen tuin te eten. Al eerder, in oktober van vorig jaar, kreeg het particuliere Kralings Zwembad aan het Kralinger Esch een negatief zwemadvies, omdat er PFAS is aangetroffen[3]. Uit een recent nieuwsbericht[4] van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard blijkt dat de omgeving van dit zwemwater zwaar vervuild is.

Het is aannemelijk dat PFAS in het werkgebied van de GGD Rotterdam-Rijnmond afkomstig is van buitenaf. Zoals bekend staat een eminente bron van PFAS-vervuiling in Dordrecht. Dat neemt niet weg dat PFAS óók uit het eigen werkgebied afkomstig kan zijn, zo niet rechtstreeks uit Rotterdam.

1. Heeft u in het vizier welke bedrijven in Rotterdam PFAS gebruiken bij hun productieproces? Indien ja, welke bedrijven? Indien nee, is dit naar uw mening een taak voor gemeente, provincie of omgevingsdienst? Indien het geval, onderhoudt u nauw contact met deze gremia over het gebruik van PFAS?

2. Heeft u in het vizier welke hoeveelheden aan PFAS tijdens productieprocessen worden geloosd in oppervlaktewater in de gemeente Rotterdam? Indien ja, is dit openbare informatie die we ergens kunnen terugvinden? En indien ja, gaat een dergelijke lozing per vergunning van een gemeente, provincie of rijksoverheid, dan wel een ontheffing op landelijke wetgeving? Graag een toelichting op het wettelijk arrangement dat lozingen mogelijk maakt.

3. Wordt u als regionale gezondheidsdienst geraadpleegd als er binnen uw werkgebied toestemming wordt gegeven voor het lozen van PFAS? Indien ja, zijn uw adviezen bindend? Indien nee, waarom niet?

4. Tot welke gezondheidseffecten leidt de aanwezigheid van PFAS in het oppervlaktewater in de gemeente Rotterdam? Heeft u hier reeds onderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld naar de gevolgen voor medewerkers van de bedrijven die PFAS in hun productieproces hebben of voor alle medewerkers in het havengebied dan wel personen die zich bezighouden met watergebonden bedrijfsactiviteiten? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid uw onderzoeksresultaten te delen?

5. Heeft de u gezondheidsadviezen gedeeld met inwoners in bepaalde gebieden van Rotterdam? Indien ja, welke en wanneer?

6. Wat zijn volgens u PFAS-gerelateerde ziekten? En komen die in sommige delen van de gemeente Rotterdam meer voor dan elders, bijvoorbeeld bij sommige beroepsgroepen in Rotterdam of bij plaatselijke concentraties van medewerkers?

7. Heeft u onderzoek gedaan naar de gevolgen van de aanvoer van PFAS van buitenaf – zoals van Chemours uit Dordrecht – voor de inwoners van Rotterdam? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat zijn de resultaten van het onderzoek?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://wos.nl/nieuws/artikel/pfas-aangetroffen-in-zeeschuim-bij-hoek-van-holland

[2] https://www.ad.nl/rotterdam/advies-om-niet-uit-tuin-te-eten-na-vondst-pfas-rond-rotterdam-airport~a9861073/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[3] https://www.rijnmond.nl/nieuws/1726571/kralings-zwembad-krijgt-negatief-zwemadvies-door-pfas-in-het-water

[4] https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/wat-doen-we/zorg-voor-schoon-water/aanvullingen-pfas-onderzoek/

Interessant voor jou

Raadsvragen: Tornt gemeente aan provinciaal woonbeleid?

Lees verder

Raadsvragen: Lopend onderzoek fraude en corruptie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer