Raads­vragen: Gedragscode voor vertrek­kende gemeen­te­amb­te­naren


Indiendatum: aug. 2018

Geacht college,

Vrij recent hebben ten minste twee gemeenteambtenaren in hoge posities de overstap gemaakt naar particuliere organisaties waarmee zij in hun professionele hoedanigheid zaken mee deden. Zo is bij ons in ieder geval bekend dat voormalige gemeenteambtenaren met managementtaken nu werkzaam zijn bij de organisaties Stadion Feijenoord N.V. en Stichting De Verre Bergen.

De gemeente Rotterdam dient het algemeen belang. In het dienen van het algemeen belang doet zij zaken met particuliere organisaties die bepaalde publieke taken op zich nemen. Zo is Stadion Feijenoord N.V. indirect opdrachtgever voor Feyenoord City, de voorgenomen gebiedsontwikkeling aan de oevers van de Nieuwe Maas. Stichting De Verre Bergen ontplooit tal van projecten in Rotterdam, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een kunstdepot in het Museumpark. De voormalige gemeenteambtenaren zijn nu respectievelijk Chief Financial Officer (CFO) en Directeur Ontwikkeling bij deze particuliere organisaties. Bij de gemeente Rotterdam hielden ze zich voorheen onder andere bezig met respectievelijk bijzondere projecten (zoals Feyenoord City) en inkoop en financiën.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam misgunt niemand een mooie nieuwe carrièrestap en twijfelt ook niet aan de integriteit van voormalige gemeenteambtenaren indien zij een functie aanvaarden bij een organisatie waar de gemeente Rotterdam zaken mee doet. Dit geldt specifiek óók in het geval van de hier aangedragen voorbeelden. Waar wij ons zorgen over maken, is de informatievoorsprong die voormalige gemeenteambtenaren in hoge posities hebben over sommige onderwerpen die in de stad spelen. Zij beschikken over gevoelige informatie die zij in hun eerdere hoedanigheid hebben verkregen over positionering van de gemeente, bijvoorbeeld met betrekking tot investeringen of randvoorwaarden die de gemeente stelt bij het verlenen van steun voor een project. En deze personen beschikken natuurlijk ook over deze informatie als zij spreekwoordelijk aan de andere kant van de tafel gaan zitten, in overleg of onderhandeling met de gemeente wanneer zij het belang van hun nieuwe werkgever dienen.

Het is voor de Raad bij het nemen van besluiten in zulke gevallen niet na te gaan of het algemeen belang wordt gediend of het belang van de particuliere organisaties waar de gemeente zaken mee doet. Dit kan het vertrouwen in de overheid schaden. Daarom pleiten wij voor een gedragscode voor vertrekkende gemeenteambtenaren die in hun professionele hoedanigheid beschikken over gevoelige informatie, opdat het borgen van het algemeen belang boven elke twijfel verheven is. In een gedragscode zou in ieder geval kunnen komen te staan dat gemeenteambtenaren die beschikken over gevoelige informatie over gemeentelijke positionering niet de overstap kunnen maken naar particuliere organisaties waar die informatie gebruikt zou kunnen worden voor het dienen van iets anders dan het algemeen belang.

1. Bestaat er thans beleid over het omgaan met gevoelige informatie over gemeentelijke positionering in het geval van vertrekkende gemeenteambtenaren? Indien ja, wat is het beleid? Indien nee, waarom niet?

2. Bent u bereid een gedragscode in het leven te roepen die in ieder geval regelt dat gemeenteambtenaren die beschikken over gevoelige informatie over gemeentelijke positionering niet de overstap kunnen maken naar particuliere organisaties waar die informatie gebruikt zou kunnen worden voor iets anders dan het algemeen belang? Indien ja, hoe definieert u het begrip van gevoelige informatie? Indien ja, hoe komt u tot een afbakening van particuliere organisaties waar die informatie gebruikt kan worden? Indien nee, waarom niet? Indien nee, vindt u het bezwaarlijk dat gevoelige informatie over gemeentelijke positionering mogelijk kan worden gebruikt voor het dienen van iets anders dan het algemeen belang?

3. Wat zou er volgens u nog meer in de gedragscode kunnen komen te staan?

Indiendatum: aug. 2018
Antwoorddatum: 25 sep. 2018

Beantwoording valt hier te lezen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Nieuwe koers: klimaatverandering mag niet lonen

Lees verder

Raadsvragen: Eet geen dieren op Dierendag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer