Raads­vragen: Dieren­voed­selbank


Indiendatum: 6 jul. 2023

Geacht college,

In het artikel van Rijnmond nieuws d.d. 3 juli 2023 wordt de huidige situatie van de Dierenvoedselbank geschetst. De Partij voor de Dieren is hierover geschokt. Mede gevoeld door de eerdere acties en aandacht die de Partij voor de Dieren hiervoor gevraagd heeft aan de Wethouder in de commissie WIOSSAN. Zodoende is met algemene stemmen de motie: ' Neem de Dierenvoedselbank op in het actieplan Geldzorgen".

De toen gemaakte afspraken zoal de Dierenvoedselbank op gelijke voet zetten als de Voedselbank, Kledingbank en Islamitische Voedselbank is tot op heden nog niet zichtbaar. Zo waren laatstgenoemden uitgenodigd voor het Kerstdiner op het stadhuis maar de bestuurders van de Dierenvoedselbank niet?

1. Kunt u aangeven waarom zij niet uitgenodigd waren?

2. Kunt u toelichten wat u bedoelde met ' op gelijke voet zetten'?

Op woensdag 1 februari 2023 heeft de wethouder een werkbezoek gebracht aan de Dierenvoedselbank. De wethouder was het met ons eens dat de huisvesting aangeboden door bemiddeling van de gemeente onveilig en ontoereikend is. De staat van het pand is van dermate niveau dat toen al sprake was van de verwachting van een 'rattenplaag', evt. Kortsluiting of gezondheidsproblemen door het vermoeden van asbest in het pand. Ter plekke zijn afspraken gemaakt met het team van de wethouder en de bestuurders van de Dierenvoedselbank.

3. Kunt u de afspraken delen?

4. Kunt u een reflectie geven waarom deze afspraken niet gedeeld zijn met de bestuurders van de Dierenvoedselbank?

Een van de afspraken die de Partij voor de Dieren gehoord heeft was dat de wethouder in gesprek zou gaan met collega wethouder Zeegers van Bouwen & Wonen om een aantal panden die wel toereikend en veilig zijn op papier te zetten, zodat de bestuurders van de Dierenvoedselbank actie zouden kunnen ondernemen om te verhuizen. Tot op heden hebben zij de lijst nog niet onvangen.

5. Kunt u een verklaring geven waarom deze nog niet is opgesteld en gedeeld?

6. Kunt u toelichten waarom er wel een toezichthouder Bouwen en Wonen op bezoek is geweest om de bestuurders van de Dierendierenvoedselbank te wijzen op de gebreken en deze te manen het aan te pakken, terwijl de verhuurder hier verantwoordelijk voor is, en de zorgplicht nalaat met alle schadelijke gevolgen van dien?

7. Bent u het met ons eens dat door het nalatige handelen van uw team de Dierenvoedselbank nu met het extra probleem 'de rattenplaag' opgezadeld zit?

8. U bent op de hoogte van de ratten die genieten van de voorraad van de Dierenvoedselbank. U vertelde ons dat er actie is ondernomen vanuit Schone Stad en er contact is geweest.

9. Bent u het met ons een dat een 'belletje’ met 'als we in de buurt zijn komen we wel even langs' niet de actie is die de partij voor de Dieren accepteert?

Een tweede afspraak die mondeling gemaakt is, is dat de gemeente een verbindende rol zou spelen in contactlegging en evt samenwerking met de Voedselbank. Tot op heden is dit nog niet gebeurd.

10. Kunt u toelichten waarom niet?

Alhoewel de wethouder een welwillende en constructieve houding heeft getoond in de afhandeling van de motie: ' Neem de Dierenvoedselbank op in het actieplan Geldzorgen" en tijdens het werkbezoek, heeft de Partij voor de Dieren in de afhandeling van beiden alleen mooie woorden gehoord maar nog geen daden.

11. Graag uw reflectie op de afwikkeling van de motie en de afhandeling van het werkbezoek.

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Willemstoren schudt op haar grondvesten

Lees verder

Raadsvragen: Belasting ontwijken en zich dan voordoen als filantroop

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer