Raads­vragen: Beter scheiden


Indiendatum: jul. 2019

Geacht college,

Voor veel Rotterdammers zijn de milieuparken van de gemeente Rotterdam slecht bereikbaar, omdat ze uit de route liggen of slechts voor het grootste deel open zijn tijdens kantooruren. Maar Rotterdammers zijn wel aangewezen op de milieuparken als zij zich willen ontdoen van klein chemisch afval, zoals bijvoorbeeld verf- en medicijnresten of injectienaalden. De website van de gemeente geeft een overzicht1van de afvalstromen die voor de milieuparken bestemd zijn en waarvoor geen afspraak met de gemeente kan worden gemaakt ze thuis als grofvuil op te halen.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam maakt zich zorgen dat die afvalstromen uiteindelijk in de ondergrondse vuilcontainers of het riool eindigen, omdat Rotterdammers de milieuparken om wat voor reden dan ook onverhoopt niet weten te vinden. Wij zien graag dat hiervoor een oplossing wordt gevonden,bijvoorbeeld door de publiekslocaties van de gemeente te gebruiken als kleinschalige voorziening voor het beter kunnen scheiden van klein chemisch afval. Die publiekslocaties zijn weliswaar ook niet altijd open, maar bevinden zich wél vaker op de route van huis naar werk, kinderopvang of winkel. Dat verlaagt de drempel tot het scheiden van stoffen die een aantoonbaar nadelig effect op het milieu hebben.

1. Bent u bereid de publiekslocaties van de gemeente Rotterdam te gebruiken als kleinschalige voorziening voor het scheiden van klein chemisch afval? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe gaat u dit vormgeven?

Frituurvet vormt een grote aanslag op het riool. Om die reden zijn er landelijk al 2500 inzamelpunten voor oud vet uit de frituurpan, inclusief tientallen inzamelpunten in Rotterdam. Die inzamelpunten bevinden zich behalve op publiekslocaties van de gemeente ook op de terreinen van sportverenigingen of bij supermarkten en openbare inrichtingen.Verder bieden veel supermarkten en bouwmarkten reeds de mogelijkheid stoffen als batterijen en lampen in te leveren. Wat ons betreft is het logisch om inzamelpunten in particulier beheer uit te breiden voor allerhande klein chemisch afval, om zo een positieve bijdrage te leveren aan de scheiding van deze afvalstromen.

2. Bent u bereid in overleg te treden met actoren uit het Rotterdamse verenigingsleven, de detailhandel en de horeca om bestaande inzamelpunten in particulier beheer uit te breiden voor de scheiding van allerhande klein chemisch afval? Indien nee, waarom niet? Indien ja, kunt u de Raad informeren over de uitkomst van dit overleg en/of periodiek op de hoogte houden over de voortgang?

Op voornoemd overzicht van de gemeente ten aanzien van afvalstromenstaat dat gloeilampen (of andere lampen, zoals de halogeenlamp) bij het restafval kunnen. Maar ook lampen kun je scheiden, getuige de mogelijkheid daartoe die marktpartijen bieden.

3. Bent u bereid het overzicht te herzien waar het de scheiding van lampen betreft? Indien nee, waarom niet?

4. Bent u bereid voorzieningen te realiseren voor het beter kunnen scheiden van lampen, bijvoorbeeld op de publiekslocaties van de gemeente? Indien nee, waarom niet?

Op vernoemd overzicht ontbreekt informatie over het scheiden van pannen die worden gebruikt om mee te koken. Wij willen graag weten hoe het college graag ziet dat deze pannen worden gescheiden, te meer sommige pannen een anti-aanbaklaag hebben waarin fluorhoudende polymeren zijn verwerkt.

5. Hoe moeten Rotterdammers volgens u pannen met anti-aanbaklaag scheiden? En bent u bereid dit op te nemen in voornoemd overzicht?

1 https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/klein-chemisch-afval/Grofvuil-nwe-tabel-okt-2016.pdf

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 26 nov. 2019

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Gunning opdrachten aan Brink Groep

Lees verder

Raadsvragen: Georganiseerde hinder door houtrook – vervolgvragen op 19bb12316

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer