Locatie dieren­be­scherming Rijnmond


Indiendatum: okt. 2015

Gisteren is bekend geworden dat Beverwaard een asielzoekerscentrum krijgt aan de Edo Bergsmanweg.
Het asielzoekerscentrum (AZC) biedt ruimte aan maximaal 600 personen en moet begin 2016 in gebruik worden genomen. De VVD en Partij voor de Dieren vinden het belangrijk dat het College bewoners continu betrekt bij dergelijke plannen, zo ook in Beverwaard.

Nu wordt de suggestie gewekt dat de bouw van een tijdelijk AZC op betreffende locatie in Beverwaard een streep door de rekening van de Dierenbescherming Rijnmond is. Naar eigen zeggen werkte de dierenbescherming aan een gloednieuw complex op het voormalige terrein van honkbalclub Sparta-Feyenoord. In het AD Rotterdams Dagblad van 15 oktober 2015 stelt directeur Rinus Hitzert dat er zelfs al
sprake is van een mondelinge toezegging vanuit de gemeente. “Dit gebied was voor ons gereserveerd. We hebben veel tijd en energie in dit plan gestopt. Dat is dus kennelijk allemaal voor niets geweest.”

In hetzelfde artikel ontkent een woordvoerster van Eerdmans dat er con crete afspraken zijn gemaakt over het stuk Rotterdam- Zuid. De VVD Rotterdam en de Partij voor de Dieren vinden dit een bijzondere gang van zaken en willen op korte termijn opheldering van wethouder Eerdmans.

De VVD Rotterdam en Partij voor de Dieren stel len daarom de volgende vragen:

1. Klopt het dat u al geruime tijd met de dierenbescherming in gesprek bent over een nieuwe locatie voor Dierenbescherming Rijnmond? Zo ja, in welke fase verkeren deze gesprekken? En zijn daar al concrete afspraken uit voortgekomen?

2. Bent u bekend met de uitspraken van Rinus Hitzert, directeur van de Dierenbescherming Rijnmond, in het AD Rotterdams Dagblad van 15 oktober 2015? Zo ja, is er daadwerkelijk sprake van een mondelinge toezegging? En hoe verklaart u zijn uitspraken in het licht van de huidige
ontwikkelingen?

3. Bent u voornemens opnieuw met de Dierenbescherming Rijnmond om tafel te gaan? Zo ja, op welke termijn zal dit plaatsvinden? En hoe gaat u ervoor zorgen dat er een, voor beide partijen wenselijk, alternatief plan op tafel komt te liggen?

Indiendatum: okt. 2015
Antwoorddatum: 17 nov. 2015

Op 15 oktober 2015 en 27 oktober 2015 stelden de raadsleden A.J.M. Laan (VVD) en J.D. van der Lee (Partij voor de Dieren) ons schriftelijke vragen over de locatie dierenbescherming Rijnmond

Inleidend wordt gesteld:

Gisteren is bekend geworden dat Beverwaard een asielzoekerscentrum krijgt aan de Edo Bergsmaweg. Het asielzoekerscentrum (AZC) biedt aan maximaal 600 personen en moet begin 2016 in gebruik worden genomen. De VVD en Partij voor de Dieren vinden het belangrijk dat het College bewoners continu betrekt bij dergelijke plannen, zo ook in Beverwaard.

Nu wordt de suggestie gewekt dat de bouw van een tijdelijk AZC op betreffende locatie in Beverwaard een streep door de rekening van de Dierenbescherming Rijnmond is. Naar eigen zeggen werkte de dierenbescherming aan een gloednieuw complex op de voormalige terrein van honkbalclub Sparta-Feyenoord, In het AD Rotterdams Dagblad van 15 oktober 2015 stelt directeur Rinus Hitzert dat er zelfs al sprake is van een
mondelinge toezegging vanuit de gemeente. "Dit gebied was voor ons gereserveerd. We hebben veel tijd en energie in dit plan gestopt. Dat is dus kennelijk allemaal voor niets geweest".

In hetzelfde artikel ontkent een woordvoerster van Eerdmans dat er concrete afspraken zijn gemaakt over het stuk Rotterdam-Zuid. De VVD Rotterdam en de Partij voor de Dieren vinden dit een bijzondere gang van zaken en willen op korte termijn opheldering van wethouder Eerdmans.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Klopt het dat u al geruime tijd de dierenbescherming in gesprek bent over een nieuwe locatie voor Dierenbescherming Rijnmond? Zo ja, in welke fase verkeren deze gesprekken? En zijn daar al concrete afspraken uít voortgekomen.

Antwoord:
Ja, de gemeente is al enige tijd in gesprek met de dierenbescherming over een nieuw dierenasiel op zuid. Tot op heden heeft dit niet geresulteerd in een definitief plan en nadere afspraken.

Vraag 2:
Bent u bekend met de uitspraken van Rinus Hitzert, directeur van de Dierenbescherming Rijnmond in het AD Rotterdams Dagblad van 15 oktober2015? Zo ja, is er daadwerkelijk sprake van een mondelinge toezegging? En hoe verklaart u zijn uitspraken in het licht van de huidige ontwikkelingen?

Antwoord:
Ja, wij zijn bekend met de uitspraken. In gesprekken met de Dierenbescherming is aangegeven dat het terrein van de voormalige nutstuinen gelegen aan de Edo Bergsmaweg geschikt is voor een ontwikkeling van een Dierenopvangcentrum (DOC). Er zijn echter geen nadere concrete afspraken gemaakt.

Vraag 3:
Bent u voornemens opnieuw met de dierenbescherming Rijnmond om tafel te gaan? Zo ja, op welke termijn zal dit plaats vinden? En hoe gaat u ervoor zorgen dat er een, voor beide partijen wenselijk alternatief plan op tafel komt te liggen?

Antwoord:
Ja, op 1 december 2015 is er een gesprek met de Dierenbescherming en wethouder Dierenwelzijn. Afhankelijk van de plannen en de financiële middelen van de dierenbescherming zal besproken worden wat de mogelijkheden zijn.

Interessant voor jou

Gemeentelijk klimaatbeleid in aanloop naar COP21

Lees verder

Vervolgvragen locatie Dierenbescherming Rijnmond

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer