Kosten en baten MTV European Music Awards 2016


Indiendatum: okt. 2015

Onlangs is bekend geworden dat het evenement MTV European Music Awards in 2016 in Rotterdam wordt georganiseerd. In een artikel in het AD/RD ('Feestweek rond de awardshow') van 27 oktober jongstleden wordt vermeld dat de gemeente niet wil zeggen of er kosten zijn gemaakt bij het binnenhalen van de MTV European Music Awards. Wij vinden dat de gemeente altijd transparant moet zijn waar het de uitgave van publiek geld betreft.

1. Is er betaald voor het binnenhalen van de MTV European Music Awards? Indien ja, hoeveel?

2. Waarom zou er volgens het college in dit geval reden zijn om geen openheid van zaken te geven over de uitgave van publiek geld?

Rotterdam Partners, het stadspromotiebureau van de gemeente, stelt dat het voornoemde evenement naar verwachting €10 miljoen oplevert voor Rotterdam. Hier wordt een parallel getrokken met Glasgow waar in 2014 een eerdere editie van het evenement werd georganiseerd. Welke veronderstellingen over economische baten ten grondslag liggen aan het bedrag van €10 miljoen is ons compleet onduidelijk.

3. Klopt het dat de MTV European Music Awards naar verwachting €10 miljoen oplevert? Indien nee, welk bedrag is volgens het college dan wel aan de orde?

4. Op welke veronderstellingen is de raming van economische baten gebaseerd? Is er een bidbook or zakelijk voorstel voorhanden die het college bereid is de Raad te doen toekomen?

Rond de MTV European Music Award wordt een heuse feestweek georganiseerd, wellicht te beschouwen als de sociale baten van het evenement. Wij zijn erg benieuwd hoe de feestweek eruit gaan zien en welke bevolkings- en leeftijdsgroepen in Rotterdam hiermee zullen worden bediend.

5. Hoe wil het college de feestweek vormgeven?

6. Denkt het college dat de feestweek alle sociale groepen in Rotterdam weet te bereiken? Indien ja, waarom? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: okt. 2015
Antwoorddatum: 17 nov. 2015

Op 28 oktober 2015 stelden J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) en M.A. van de Donk ( W D ) ons schriftelijke vragen over Kosten en baten MTV European Music Awards 2016

Inleidend wordt gesteld:

Geacht college,
Onlangs is bekend geworden dat het evenement MTV European Music Awards in 2016 in Rotterdam wordt georganiseerd. In een artikel in het AD/RD ('Feestweek rond de awardshow') van 27 oktober jongstleden wordt vermeld dat de gemeente niet wil zeggen of er kosten zijn gemaakt bíj het binnenhalen van de MTV European Music Awards. Wij vinden dat de gemeente altíjd transparant moet zijn waar het de uitgave van publiek geld betreft.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is er betaald voor het binnenhalen van de MTV European Music Awards? Indien ja, hoeveel?

Antwoord:
Het college deelt de mening van de vragenstellers dat de gemeente altijd transparant moet zijn over de uitgaven van publiek geld. In de brief van wethouder Cultuur d.d. 28 oktober jl. is gemeld dat de gemeente C 625.000 uit het evenementenfonds beschikbaar stelt aan stichting Rotterdam Festivals om het evenement in Rotterdam te realiseren. Het betreft een bijdrage aan de totale kosten die gemaakt worden voor het evenement, randprogramma en citydressing. Betreffende de financiële bijdrage die Rotterdam Festivals aan MTV betaalt is met MTV afgesproken dat hierover geen mededelingen over worden gedaan.

Vraag 2:
Waarom zou er volgens het college in dit geval reden zijn om geen openheid van zaken te geven over de uitgave van publiek geld?

Antwoord:
Er is volgens het college geen reden om geen openheid van zaken te geven over de uitgave van publiek geld. Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 3:
Rotterdam Partners, het stadspromotiebureau van de gemeente, stelt dat het voornoemde evenement naar verwachting C10 miljoen oplevert voor Rotterdam.
Hier wordt een parallel getrokken met Glasgow waar in 2014 een eerdere editie van het evenement werd georganiseerd. Welke veronderstellingen over economische baten ten grondslag liggen aan het bedrag van € 10 miljoen is ons compleet onduidelijk. Klopt het dat de MTV European Music Awards naar verwachting €10 miljoen oplevert? Indien nee, welk bedrag is volgens het college dan wel aan de orde?

Antwoord:
Rotterdam Partners heeft niet gesteld dat het evenement Rotterdam €10 miljoen oplevert, Rotterdam Partners heeft desgevraagd slechts gerefereerd aan een voorbeeld van wat MTV Awards een stad kan opleveren. De informatie over Glasgow, host city in 2014, is aangeleverd door Viacom. Belfast heeft in 2012 gepubliceerd over de kosten en opbrengsten. Kosten voor de counsil en tourist board zijn in Belfast berekend op 840.000 pond, de opbrengsten zijn berekend op 22 min pond economische impact, (bron: bbc news).
De baten van een dergelijk evenement voor de stad zijn volgens het college niet in één bedrag uit te drukken. Op basis van eerdere grote evenementen mag verwacht worden dat de investering van de gemeente een veelvoud aan baten voor de stad oplevert.
Zoals gemeld in de brief van 28 oktober jl. is er sprake van diverse baten die soms wel en soms niet in een bedrag zijn uit te drukken. Denk daarbij aan opbrengsten voor hotels, leveranciers, horeca, winkeliers. Voor wat betreft de productie behoren de EMA's tot één van de grootste muziekshows ter wereld. MTV EMA's levert gemiddeld 7.000 hotelovernachtingen op. Dit wordt aangevuld met alle baten die niet in een bedrag uit te drukken zijn, waaronder de bijdrage van het evenement aan het aanbod binnen het thema Jonge Stad van het evenementenbeleid; de internationale profilering van Rotterdam als festivalstad; citymarketing door het bezoek van vertegenwoordigers uit het internationale bedrijfsleven en internationale journalisten, vloggers en instagrammers aan de stad via het MTV netwerk; het internationale bereik van de awardshow die wordt uitgezonden in 115 landen en zo'n 130 miljoen huishoudens bereikt. In de weken voor het evenement worden de fans al betrokken en kunnen zij wereldwijd stemmen.

Vraag 4:
Op welke veronderstellingen is de raming van economische baten gebaseerd? Is er een bidbook or zakelijk voorstel voorhanden die het college bereid is de Raad te doen toekomen?

Antwoord:
Ter oriëntatie zijn door Rotterdam Festivals in het afwegingsproces de resultaten van Belfast en Glasgow op het gebied van publieksbereik, mediaexposure en economische spin-off bekeken. Deze rechtvaardigen volgens het college de investering. Daarnaast sorteert het evenement lastiger meetbare - maar daarom niet minder belangrijke - economische effecten, zoals de imago effecten van dit evenement van wereldniveau.
Het draagt bij aan het beeld dat Rotterdam ook voor jonge mensen en studenten een aantrekkelijke stad is om naar toe te gaan, te wonen of te studeren. In algemene zin bewijst en bevestigt het, de laatste jaren door reisgidsen als the Rough Guide en Lonely Planet beschreven positie van Rotterdam als een 'Must go to City'. Er is niet één bidbook of zakelijk voorstel voorhanden om naar de raad te sturen omdat er sprake is geweest van een onderhandelingsproces. Daarnaast is het vanwege de belangen van derden niet gebruikelijk om dergelijke stukken openbaar te maken. Met de brief van d.d. 28 oktober jl is de raad geïnformeerd over de hoogte van de investering van het college en de onderbouwing van deze investering.

Vraag 5:
Rond de MTV European Music Award wordt een heuse feestweek georganiseerd, wellicht te beschouwen als de sociale baten van het evenement. Wij zijn erg benieuwd hoe de feestweek eruit gaan zien en welke bevolkings- en leeftijdsgroepen in Rotterdam hiermee zullen worden bediend. Hoe wil het college de feestweek vormgeven?

Antwoord:
Stichting Rotterdam Festivals ontwikkelt samen met organisaties in de stad en MTV een rand program ma. Op basis van de ervaring en inzet van Rotterdam Festivals, de ervaringen in andere steden en de eerste initiatieven vanuit de stad mag verwacht worden dat het evenement ook buiten Ahoy gevoeld en ervaren zal worden. Op dit moment, zo kort ná de bekendmaking van het nieuws, kan Rotterdam Festivals echter
nog niet concreet te beschrijven hoe het randprogramma er uit gaat zien.

Vraag 6:
Denkt het college dat de feestweek alle sociale groepen in Rotterdam weet te bereiken? Indien ja, waarom? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Met het totale evenementenaanbod wordt ongeveer tweederde van de Rotterdammers bereikt. Maar niet alle evenementen bereiken alle doelgroepen. MTV EMA's is een aansprekend internationaal evenement binnen het thema Jonge Stad en heeft een bereik voornamelijk in de doelgroep 13 t/m 25 jaar.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer