Bruikleen wayang­pop­penspel 'Wayang Revolusi'


Indiendatum: nov. 2015

In augustus 2005 brachten o.a. voormalig burgemeester Opstelten en de voormalig directeur van het Wereldmuseum een bezoek aan Indonesië. Tijdens dit bezoek vond de overhandiging plaats van de "Wayang Revolusi" aan het Wayang Museum te Jakarta.

De "Wayang Revolusi" is een uniek en zeldzaam wayangpoppenspel (meer dan 150 poppen) en verbeeldt de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië tegen de Nederlandse kolonisator. Het is gemaakt door een beroemde Indonesische poppenmaker. Het is een uniek stuk van ons cultureel erfgoed en de Nederlands / Indonesische geschiedenis.

Het Wayang Museum heeft destijds het unieke poppenspel in langdurig bruikleen gekregen van het Wereldmuseum. De "Wayang Revolusi" behoort tot de gemeentelijke collectie en is dus eigendom van de gemeente Rotterdam.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over dit unieke culturele erfgoed en zou graag meer informatie wensen over deze bruikleen, de huidige verblijfplaats en de conditie van de objecten.

1) Wat is de huidige verblijfplaats van de "Wayang Revolusi"?

2) Is er destijds een bruikleenovereenkomst gesloten tussen het Wereldmuseum Rotterdam en het Wayang Museum Jakarta? Indien nee, waarom niet?

3) Worden er in de bruikleenovereenkomst voorwaarden gesteld aan veiligheid, condities, klimaat en vitrines? Indien nee, waarom niet?

4) Kan een museumdirecteur voorwerpen uit een gemeentelijke collectie in langdurig bruikleen geven aan andere landen zonder raadpleging of toestemming van de gemeenteraad?

5) Is deze langdurige bruikleen destijds besproken of goedgekeurd in in het college of de gemeenteraad? Indien nee, waarom niet?

6) Bij wie lag de beslissingsbevoegdheid in dit specifieke geval?

7) Destijds zijn de poppen gedocumenteerd en gefotografeerd om een exacte kopie te laten maken in Indonesië. Is deze kopie ooit gemaakt? Indien nee, waarom niet?

8) Wat is de huidige conditie van de poppen?

Tijdens de symbolische overdracht in april 2005 zei de toenmalig burgemeester Opstelten over de bruikleen van het Wereldmuseum aan het Wayang Museum Jakarta: "Deze vorm van samenwerking moet in de toekomst leiden naar een marketingstrategie die het museum en de omgeving als toeristische trekpleister op de kaart zal zetten".
http://www.gamelanhuis.nl/Ag2005revolusi/ag2005revolusi.html

9) Vindt het college dat deze doelstelling gehaald is? Indien ja, waarom?

10) Wat zijn de huidige plannen van het Wereldmuseum met de "Wayang Revolusi"?

Indiendatum: nov. 2015
Antwoorddatum: 2 feb. 2016

Op 10 november 2015 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schriftelijke vragen over Bruikleen wayangpoppenspel Wayang Revolusi'

Inleidend wordt gesteld:

In augustus 2005 brachten o.a. voormalig burgemeester Opstelten en de voormalig directeur van het Wereldmuseum een bezoek aan Indonesië. Tijdens dit bezoek vond de overhandiging plaats van de "Wayang Revolusi" aan het Wayang Museum te Jakarta.
De "Wayang Revolusi" is een uniek en zeldzaam wayangpoppenspel (meer dan 150 poppen) en verbeeldt de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië tegen de Nederlandse kolonisator. Het is gemaakt door een beroemde Indonesische poppenmaker. Het is een uniek stuk van ons cultureel erfgoed en de Nederlands Indonesische geschiedenis.
Het Wayang Museum heeft destijds het unieke poppenspel in langdurig bruikleen gekregen van het Wereldmuseum. De "Wayang Revolusi" behoort tot de gemeentelijke collectie en is dus eigendom van de gemeente Rotterdam.
De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over dit unieke culturele erfgoed en zou graag meer informatie wensen over deze bruikleen, de huidige verblijfplaats en de conditie van de objecten.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Wat is de huidige verblijfplaats van de "Wayang Revolusi"?

Antwoord:
De huidige verblijfplaats van de poppen is het Museum Wayang (Jakarta).

Vraag 2:
Is er destijds een bruikleenovereenkomst gesloten tussen het Wereldmuseum Rotterdam en het Wayang Museum Jakarta? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja.

Vraag 3:
Worden er in de bruikleenovereenkomst voorwaarden gesteld aan veiligheid, condities, klimaat en vitrines? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja.

Vraag 4:
Kan een museumdirecteur voorwerpen uit een gemeentelijke collectie in langdurig bruikleen geven aan andere landen zonder raadpleging of toestemming van de gemeenteraad?

Antwoord:
Ja, dit is een bevoegdheid van het museum conform de collectie-beheerovereenkomst tussen gemeente en museum (artikel 5.1). In 2005 was het museum een gemeentelijke dienst. Het in bruikleen geven van onderdelen van de gemeentelijke collectie was ook toen een bevoegdheid van een museumdirecteur.

Vraag 5:
Is deze langdurige bruikleen destijds besproken of goedgekeurd in in het college of de gemeenteraad?
Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
De bruikleen van de "Wayang Revolusi" aan het Wayang museum is in het college aan de orde geweest in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 2005-2007 tussen gemeente Rotterdam en Jakarta en de reis van burgemeester Opstelten en gemeentelijke delegatie naar Jakarta ter gelegenheid van 60 jaar onafhankelijkheid van Indonesië. De langdurige bruikleen was een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst en de daarop volgende reis. De uitleen is destijds financieel ondersteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Vraag 6:
Bij wie lag de beslissingsbevoegdheid in dit specifieke geval?

Antwoord:
De directeur van het Wereldmuseum.

Vraag 7:
Destijds zijn de poppen gedocumenteerd en gefotografeerd om een exacte kopie te laten maken in Indonesië. Is deze kopie ooit gemaakt? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, er is een kopie gemaakt van de originele poppen. De kopieën worden gebruikt voor het Wayang poppenspel, de originele poppen worden tentoongesteld.

Vraag 8:
Wat is de huidige conditie van de poppen?

Antwoord:
Het Wereldmuseum heeft een deskundige ter plaatse gevraagd een conditierapport van de poppen op te stellen. De conditie van de poppen is in orde, en zo goed als gelijk gebleven aan de staat waarin ze destijds in bruikleen zijn gebleven.

Vraag 9:
Tijdens de symbolische overdracht in april 2005 zei de toenmalig burgemeester Opstelten over de bruikleen van het Wereldmuseum aan het Wayang Museum Jakarta: "Deze vorm van samenwerking moet in de toekomst leiden naar een marketingstrategie die het museum en de omgeving als toeristische trekpleister op de kaart zal zetten". Vindt het college dat deze doelstelling gehaald is? Indien ja, waarom?

Antwoord:
Het college beschouwt de ontwikkeling van de marketingstrategie als een verantwoordelijkheid van het museum zelf. De langdurige bruikleen van deze voor Indonesië belangrijke collectie was één van de bouwstenen in de museale en toeristische ontwikkeling van het Wayang Museum in Jakarta.

Vraag 10:
Wat zijn de huidige plannen van het Wereldmuseum met de "Wayang Revolusi"?

Antwoord:
Het museum ziet geen aanleiding de bruikleen terug te halen. De poppen zijn van groot cultureel-historisch belang voor Indonesië.

Interessant voor jou

Kosten en baten MTV European Music Awards 2016

Lees verder

Landgoederen in de Schiezone

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer