Gebruik van dooi­korrels bij gladheid


Indiendatum: jan. 2015

Geacht college,

Voor een goede verkeersveiligheid is het bestrooien van gladde wegen cruciaal. Dit neemt echter niet weg dat er ook nadelen kleven aan het gebruik van strooizout. De gemeente Rotterdam meldt op haar website (1) dat het strooizout wat hier wordt gebruikt bestaat uit natriumchloride. Overmatig gebruik van dit type strooizout is schadelijk voor flora en fauna. Het tast de wortels van bomen en struiken aan en leidt tot verzilting, zo stelt de gemeente. Daarnaast is strooizout slecht voor dieren. Bij honden en katten kan het voor ontstoken zoolkussens zorgen; zaadetende vogels waaronder de huismus eten strooizout, lopen daardoor een zoutvergiftiging op, raken er versuft van en reageren niet meer adequaat op omgevingsfactoren zoals het verkeer. Tenslotte is strooizout ook nog eens schadelijk voor allerlei materialen (e.g. steen, beton, glas, et cetera), waardoor de kosten voor onderhoud van civiele kunstwerken en voertuigen toenemen.

Gelukkig is er een gedegen milieuvriendelijk alternatief voor strooizout voorhanden: dooikorrels. Dooikorrels bestaan grotendeels uit calciumchloride en zijn derhalve stukken minder belastend voor flora en fauna dan strooizout. In ieder geval tasten ze geen bomen en planten aan, veroorzaken ze bij viervoeters geen ontstoken pootjes en hebben ze bij vogels geen toxisch effect tot gevolg. Daarnaast is de zoutschade aan civiele kunstwerken en voertuigen als gevolg van het gebruik van dooikorrels minimaal. En er is nog meer goed nieuws, want dooikorrels werken tot vijf keer sneller door dan conventioneel strooizout, en blijven daarna doen wat ze moeten doen tot ver beneden het vriespunt (tot wel -40°C) en voor lange tijd (tot wel >48 uur).

Met deze wetenschap wil de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren het college het volgende vragen:

1. Is het college bekend met dooikorrels?

2. Stelt het college dat dooikorrels goed functioneren in geval van gladheid?

3. Hoe beoordeelt het college de effecten van dooikorrels op flora en fauna in vergelijking met strooizout?

Laat u zich geen zout in de ogen strooien: door de hoge gebruiksefficiëntie, de aantoonbare voordelen voor flora en fauna en de minimale schade aan civiele kunstwerken en voertuigen zijn dooikorrels goedkoper dan strooizout. Bovendien kunnen verreweg de meeste dooikorrels met de huidige vloot strooiwagens gebruikt worden.

4. Is het college bereid om in de volgende winterperiode een proef op te starten waarbij dooikorrels worden gebruikt in plaats van strooizout? Indien nee, waarom niet? Indien ja, is het college bij een succesvolle proef bereid structureel over te gaan op het gebruik van dooikorrels?

Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

(1) http://www.rotterdam.nl/product:gladheidbestrijding_

Indiendatum: jan. 2015
Antwoorddatum: 19 feb. 2015

Op 21 januari 2015 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schriftelijke vragen over gebruik van dooikorrels bij gladheid

Inleidend wordt gesteld:
Voor een goede verkeersveiligheid is het bestrooien van gladde wegen cruciaal. Dit neemt echter niet weg dat er ook nadelen kleven aan het gebruik van strooizout. De gemeente Rotterdam meldt op haar website dat het strooizout wat hier wordt gebruikt bestaat uit natriumchloride. Overmatig gebruik van dit type strooizout is schadelijk voor flora en fauna. Het tast de wortels van bomen en struiken aan en leidt tot verzilting, zo stelt de gemeente. Daarnaast is strooizout slecht voor dieren. Bij honden en katten kan het voor ontstoken zooikussens zorgen; zaadetende vogels waaronder de huismus eten strooizout, lopen daardoor een zoutvergiftiging op, raken er versuft van en reageren niet meer adequaat op omgevingsfactoren zoals het verkeer. Tenslotte is strooizout ook nog eens schadelijk voor allerlei materialen (e.g. steen, beton, glas, et cetera), waardoor de kosten voor onderhoud van civiele kunstwerken en voertuigen toenemen.
Gelukkig is er een gedegen milieuvriendelijk alternatief voor strooizout voorhanden: dooikorrels. Dooikorrels bestaan grotendeels uit calciumchloride en zijn derhalve stukken minder belastend voor flora en fauna dan strooizout. In ieder geval tasten ze geen bomen en planten aan, veroorzaken ze bij viervoeters geen ontstoken pootjes en hebben ze bij vogels geen toxisch effect tot gevolg. Daarnaast is de zoutschade aan civiele kunstwerken en voertuigen als gevolg van het gebruik van dooikorrels minimaal. En er is nog meer goed nieuws, want dooikorrels werken tot vijf keer sneller door dan conventioneel strooizout, en blijven daarna doen wat ze moeten doen tot ver beneden het vriespunt (tot wel - 40*'C) en voor lange tijd (tot wel > 48 uur). Met deze wetenschap wil de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren het college het volgende vragen:

Vraag 1:
Is het college bekend met dooikorrels?

Antwoord:
Ja.

Vraag 2:
Stelt het college dat dooikorrels goed functioneren in geval van gladheid?

Antwoord:
Nee, het college stelt dat dooikorrels, in vergelijking met strooizout, onvoldoende functioneren in geval van gladheid.
Voor voldoende effectiviteit is het nodig, net als bij strooizout, dat er beweging plaatsvindt (rijdend verkeer). Wanneer er geen of nauwelijks beweging over de sneeuw en/of het ijs plaatsvindt ontstaan er bij gebruik van dooikorrels uitsluitend kleine gaatjes in de sneeuw-ZijsIaag en wordt deze niet volledig tot smelten gebracht.

Vraag 3:
Hoe beoordeelt het college de effecten van dooikorrels op flora en fauna in vergelijking met strooizout?

Antwoord:
Gemeente Rotterdam heeft in 2010 kortdurend gewerkt met een dooimiddel. Na klachten van de waterschappen en andere belanghebbenden over de nadelige invloed van dit dooimiddel in de ondergrond en het water, hebben we dit dooimiddel niet meer gebruikt. Dooimiddelen bevatten chemische bestanddelen waarvan de samenstelling niet openbaar is.

Vervolgens wordt gesteld:
Laat u zich geen zout in de ogen strooien: door de hoge gebruiksefficiëntie, de aantoonbare voordelen voor flora en fauna en de minimale schade aan civiele kunstwerken en voertuigen zijn dooikorrels goedkoper dan strooizout. Bovendien kunnen verreweg de meeste dooikorrels met de huidige vloot strooiwagens gebruikt worden.

Vraag 4:
Is het college bereid om in de volgende winterperiode een proef op te starten waarbij dooikorrels worden gebruikt in plaats van strooizout? Indien nee, waarom niet?
Indien ja, is het college bij een succesvolle proef bereid structureel over te gaan op het gebruik van dooikorrels?

Antwoord:
Er is kortdurend gewerkt met een dooimiddel (zie het antwoord op vraag 3).

Gemeente Rotterdam heeft een zorgvuldige afweging gemaakt bij de keuze van het soort strooizout. Hierbij is rekening gehouden met de samenstelling, de zuiverheid, de korrelgrootte, de dooi-eigenschappen en de prijs. Uiteraard zijn milieuaspecten en de belasting voor de stedelijke biodiversiteit hierin ook meegenomen.

Op dit moment gebruikt de gemeente Rotterdam duurzaam steenzout. Dit zout is zeer zuiver, afkomstig uit een zoutmijn in Duitsland, is minder milieubelastend dan gebruikelijk strooizout en heeft een lage COa-emissie bij winning, bewerking en transport. Steenzout biedt ook de mogelijkheid om pekelwater te maken. Pekelwater bestaat voor 78% uit water en voor slechts 22% uit zout en wordt preventief gebruikt bij de gladheidbestrijding.

De dooikorrels zijn naar onze mening geen vervanger voor de huidig werkwijze met strooizout. Naar venwachting zijn de korrels geschikt voor zeer kleinschalig gebruik, mits aangetoond is dal de samenstelling van de korrel milieuvriendelijk is.

Interessant voor jou

Geluidsoverlast langs bebouwing Nieuwe Maas

Lees verder

Collectie Wereldmuseum en het voorstel tot ontzamelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer