ACTU­A­LITEIT: Who's the boss?


Indiendatum: sep. 2015

Geachte voorzitter,

De fracties van de Partij voor de Dieren en de SP hebben akte genomen van de brief (kenmerk 15bb7511) die door wethouder Langenberg is verstuurd aan de leden van de commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid. In de brief valt te lezen dat na een inventarisatie is gebleken dat er binnen de clusters geen animo is voor deelname aan Low Car Diet. Deelname van de gemeente Rotterdam is door wethouder Langenberg toegezegd in de actualiteitenraad van 3 september jongstleden.

Deelname aan Low Car Diet vereist gezwinde spoed. Wij willen hierover graag met de wethouder in debat treden in de actualiteitenraad van donderdag 24 september 2015.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer