Actu­a­liteit: Maat­re­gelen tijdens vogel­griep


Indiendatum: nov. 2014

Rotterdam, 20 november 2014

Geachte voorzitter,

In de Rotterdamse editie van het AD van 18 november jongstleden wordt gesteld dat Stichting Vogelklas Karel Schot door vaststelling van de vogelgriep in Nederland geen nieuwe zieke of gewonde vogels meer mocht opvangen. Daar bovenop gold er een verbod op het vervoeren van vogels, waardoor deze niet meer elders ondergebracht konden worden. De maatregelen leidden ertoe dat vogels die hulp behoeven aan hun lot moeten worden overgelaten; een zeer onwenselijke situatie wat ons betreft.

Wij vragen een actualiteit aan waar maatregelen ter bevordering van het welzijn van zieke of gewonde vogels centraal staat in toekomstige gevallen van vogelgriep. Als acute tijdelijke maatregel kan worden gedacht aan het instellen van een quarantaineruimte waar professionals (van Stichting Vogelklas Karel Schot of anderzijds) de vogels kunnen verzorgen. Wij willen verder in gesprek met de wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn hoe oplossingen voor dit soort crisissituaties kunnen worden verankerd in gemeentelijk beleid en de aankomende Nota dierenwelzijn, met daarin te betrekken de volgende vragen:

  • In 2011 heeft wethouder Van Huffelen schriftelijk te kennen gegeven (kenmerk: DIV 2011.0327 BdH-613839) dat toenmalig S&R een voorstel aan het schrijven was inzake “dierziektes en rampenplannen”. Wat is de voortgang in dit dossier?
  • Gaat het college dit rampenplan afronden en in orde maken? En wordt dit verankerd in de Nota dierenwelzijn?
  • Worden belangrijke actoren hierin vooraf betrokken, waaronder de Adviescommissie dierenwelzijn en stadsnatuur?

Met vriendelijke groet,


Jeroen van der Lee

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer