Actu­a­liteit: Inade­quate hand­having gemeen­telijk festi­val­beleid II


Indiendatum: mei 2016

Twee weken geleden hebben wij de inadequate handhaving van het festivalbeleid van de gemeente Rotterdam aangekaart bij het college, voor wat betreft het organiseren van grootschalige festivals in parken. Helaas is er tot op heden niets veranderd.

Afgelopen zaterdag is er een grootschalig festival georganiseerd in het Roel Langerakpark, gebied Noord. De foto's van de opbouw van het festival – waarvan enkele bijgevoegd – spreken boekdelen. Zonder ontzag werden bomen ingeklemd tussen tent en hekwerk, waardoor de boomwortels en de kroon worden aangetast. Dit gaat dwars in tegen het gemeentelijk beleid om geen objecten te plaatsen onder kroonprojecties of boven boomwortelzones. Voorts valt uit de foto's op te maken dat het park een modderpoel is geworden. Al eerder hebben verschillende partijen in de stad (waaronder Gebiedscommissie Noord) opgemerkt dat de waterhuishouding van het Roel Langerakpark ongeschikt is voor het organiseren van grootschalige evenementen. Over een vraag van ons over festivals in het Roel Langerakpark op een drassige ondergrond antwoordde het college eerder (zie beantwoording schriftelijke vragen met kenmerk 16bb1406):

“Wanneer extra maatregelen bijvoorbeeld t.a.v. de ondergrond noodzakelijk zijn dan wordt dit vanuit Stadsbeheer aan de organisator verzocht uit te voeren.”

Wij kunnen niet anders dan constateren dat het nemen van extra maatregelen op aangeven van Stadsbeheer niet of niet goed genoeg is gebeurd.

De voortdurende inadequate handhaving van het gemeentelijk festivalbeleid willen wij – wederom – bespreken met het college, en wel in de actualiteitenraad van 26 mei aanstaande.

Interessant voor jou

SV: Schade aan Het Park door festival op Koningsdag

Lees verder

SV: Nevenfunctie burgemeester bij het Gergiev Festival

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer