ACTU­A­LITEIT: Hard­handig poli­tie­op­treden na filmen op de openbare weg


Indiendatum: mrt. 2016

Deze week hebben de fracties van de Partij voor de Dieren en SP een bericht ontvangen van een inwoner van Rotterdam. De inwoner is naar eigen zeggen door hardhandig politieoptreden van drie politieagenten ernstig toegetakeld tijdens een incident op de Strevelsweg, ter hoogte van het Zuidplein, zondagavond 13 maart 2016. Hij is door een van de politieagenten geschopt waardoor hij voorover viel en verwondingen aan zijn knie en voorhoofd heeft opgelopen. Geboeid met de armen naar achteren – wat veel pijn deed – is hij afgevoerd naar het politiebureau, waar hij voor ruim vijftien uur in hechtenis is genomen. Zijn telefoonhoesje en bril zijn door het politieoptreden beschadigd geraakt.

De inwoner geeft aan dat hij deze behandeling ten beurt viel door een arrestatie te filmen met zijn mobiele telefoon. Op de openbare weg filmen met een handgedragen filmapparaat is toegestaan, conform artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), in het Nederlandse recht ondergebracht in artikel 7 van de grondwet dat voorziet in vrijheid van meningsuiting. Een van de betrokken politieagenten heeft volgens de inwoner evenwel geëist dat hij moest stoppen met filmen. Met het recht aan zijn zijde is de inwoner vervolgens blootgesteld aan het hardhandige politieoptreden, zoals omschreven.

Wij hebben dit incident als zeer schokkend ervaren. Politieagenten mogen hun geweldsmonopolie nooit misbruiken. Het schoppen van een filmende voorbijganger is in het geheel niet evenredig aan de 'dreiging' die uitgaat van deze activiteit. Even belangrijk is dat de inwoner niets verkeerd deed. Filmen op de openbare weg mag. Politieagenten zijn wetshandhavers. Wij gaan er gemakshalve van uit dat de politie filmen op de weg tijdens het incident niet moedwillig heeft willen verbieden.

Graag vragen wij voor de gemeenteraadsvergadering van 17 maart aanstaande een actualiteit aan over bovengenoemd incident. Voor het college hebben wij sowieso de volgende twee vragen:

  • Erkent het college dat filmen op de openbare weg met een handgedragen filmapparaat is toegestaan? Indien nee, hoe legt het college de genoemde wetsartikelen uit?
  • Zijn volgens het college politieagenten op Rotterdamse grondgebied op de hoogte van deze wetsartikelen? Indien nee, is er hierover volgens het college bij de politie een gebrek aan kennis, of heerst er onduidelijkeheid over de interpretatie ervan?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer