ACTU­A­LITEIT: Handhaven verbod wilde dieren in circussen


Indiendatum: sep. 2015

Geachte voorzitter,

In de Staatscourant van 10 september 20151 wordt aangekondigd dat het verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen in Nederland per 15 september 2015 in werking treedt, middels een Algemene Maatregel van Bestuur. Op 17 september 2015, twee dagen na de inwerkingtreding, komt Circus Renz Berlin naar Rotterdam. Eerst doet het circus Hoogvliet aan (optredens: 17 t/m 20 september), om vervolgens af te reizen naar Rozenburg (optredens: 24 t/m 27 september). Circus Renz Berlin maakt gebruik van wilde dieren die per 15 september verboden zullen zijn, zoals indische olifanten en struisvogels. Als het circus gebruik maakt van deze wilde dieren tijdens haar optredens in Rotterdam, dan lijkt zij moedwillig de wet te overtreden.

Wij willen van de desbetreffende portefeuillehouder weten of er zal worden gehandhaafd als Circus Renz Berlin wilde dieren gebruikt die verboden zijn, en dus de wet overtreedt. Ook willen wij weten of de portefeuillehouder op de hoogte was van het gebruik van wilde dieren door het circus toen de vergunning voor de serie Rotterdamse optredens werd verleend. Graag bespreken wij dit op 17 september tijdens de actualiteitenraad.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer