ACTU­A­LITEIT: Eutha­na­seren van gezonde dieren in Dier­gaarde Blijdorp


Indiendatum: feb. 2016

In een artikel in het Algemeen Dagblad van 13 februari 2016 viel te lezen dat Diergaarde Blijdorp gezonde dieren doodt als dit wenselijk wordt geacht voor het in stand houden van balans in de kudde. Zo vertelt de directeur van de diergaarde doodleuk dat een boventallig bizonstiertje recent is afgemaakt om het groepsgedrag van de bizons niet te verstoren. Verder staan twee jonge giraffen op de lijst gedood te worden. Klaar om geëuthanaseerd te worden, klinkt het dan.

Helaas zijn dit geen incidenten. Het is staand beleid.

De Partij voor de Dieren in Rotterdam – en elk weldenkend mens – vindt dit schokkend nieuws. Diergaarde Blijdorp ontvangt een behoorlijke subsidie van de gemeente op voorwaarde dat zij goed voor dieren zorgt. Het doden van dieren druist pontificaal in tegen alle dierenwelzijnsprincipes die de gemeente voor ogen heeft. Wat ons betreft wordt hier een morele grens overschreden.

Wij willen de wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn tijdens de actualiteitenraad van 18 februari aanstaande vragen zo snel mogelijk in contact te treden met Diergaarde Blijdorp om dit handelen een halt toe te roepen. Verder willen wij dat de wethouder gaat pleiten voor een fokverbod voor dieren waarvan het aannemelijk is dat zij moeilijk te plaatsen zijn. Tot slot willen wij met de wethouder van gedachten wisselen over een nieuwe invulling van de diergaarde als tijdelijk opvangcentrum voor bedreigde diersoorten, zodat het doden van dieren definitief tot het verleden behoort.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer