Lokale lasten (afval­stof­fen­heffing, riool­heffing, onroe­ren­de­zaak­be­lasting)


  • Het principe “de vervuiler betaalt” wordt grondslag voor gemeentelijke heffingen, onder andere bij de afvalstoffenheffing. Inwoners die minder afval aanbieden hebben lagere kosten. Het laten ophalen of wegbrengen van grofvuil wordt gratis tot een bepaalde hoeveelheid. Ook komt er een groene heffingskorting op de onroerendezaakbelasting, zodat het financieel aantrekkelijker wordt om een huis of bedrijfspand te verduurzamen.
  • In Rotterdam krijgen we een pasjessysteem voor de containers van het restafval, zodat afvalaanbod per huishouden geregistreerd kan worden. Dit vormt de opmaat naar een gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing.
  • Gemeentelijke belastingen worden eerder kwijtgescholden, onder andere om de armoedeval te voorkomen. Volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing keert terug voor huishoudens op bijstandsniveau. Kwijtschelding wordt heroverwogen bij de introductie van een gedifferentieerd tarief voor afvalstoffenheffing. De normbedragen voor vermogen die gelden voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen worden gelijk gesteld aan die voor de Participatiewet. Dit maakt het voor mensen met een laag inkomen lonend om een gezonde financiële buffer aan te houden.
  • We gaan via voorlichting en subsidies inwoners verder motiveren om hun tuinen te vergroenen. Denk hierbij aan het aanleggen van groene gevels, geveltuintjes en groene daken. Voor het opvangen van regenwater op eigen terrein ontvangen bewoners korting op de rioolheffing.

Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties