Vragen over gebieds­ont­wik­keling


24 november 2014

De Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft het college van burgemeester en wethouders kritische vragen gesteld over gebiedsontwikkeling. Met gebiedsontwikkeling wordt bedoeld dat de gemeente geld en tijd investeert om de kwaliteit van bepaalde gebieden te verbeteren. De aanleiding voor het stellen van schriftelijke vragen is een rapport van de Rekenkamer Rotterdam over de ontwikkeling van een belangrijk groengebied in Hoek van Holland in de uiterste westhoek van Rotterdam. De Rekenkamer Rotterdam doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid en effectiviteit van het beleid van de gemeente. In het onderzoeksrapport doet de Rekenkamer Rotterdam uit de doeken waarom groene gebiedsontwikkeling in twee polders in Hoek van Holland al twintig jaar stagneert. Een hele rits conclusies scheppen het beeld dat de gemeente Rotterdam zich eigenlijk niet interesseerde voor het gebied en ontwikkeling eindeloos heeft vertraagd door haar houding ten opzichte van haar partners.

Wij vinden dat groene gebiedsontwikkeling vooral een kerntaak is van een overheid die zich verantwoordelijk voelt om de kwaliteit te verbeteren, bijvoorbeeld de ecologische kwaliteit van bomen en planten. Dit heeft een positief effect op alles wat groeit en bloeit in het gebied. Helaas wekt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam de indruk dat Rotterdam geld wilde verdienen aan de gebiedsontwikkeling en dat zij de ecologische kwaliteit van de twee polders (de Oranjebuitenpolder en de Bonnenpolder) niet centraal stelden. Bijvoorbeeld, door de hoge grondprijs die de gemeente vroeg kwamen vele projecten letterlijk niet van de grond. Bijna alle partners haakten af, waardoor de gemeente Rotterdam vele miljoenen euro's aan inkomsten is misgelopen. En dit terwijl de kosten opliepen.

Het Rekenkamer Rapport dient er wat ons betreft vooral toe om van gemaakte fouten te leren. De Partij voor de Dieren heeft zich in de gemeenteraad al meerdere malen druk gemaakt over Nieuw Reijerwaard, een ander belangrijk buitengebied nabij Rotterdam en goed vergelijkbaar met de twee polders in Hoek van Holland. Het college is van plan om dit groene recreatiegebied te transformeren tot een bedrijventerrein. Dit is helemaal niet nodig, want er staat nog heel erg veel leeg op al bestaande bedrijventerreinen. Wij denken dat de gemeente Rotterdam een vergissing maakt door gebiedsontwikkeling in Nieuw Reijerwaard toe te staan, met alle gevolgen en financiële risico's van dien: leegstand, ecologische neergang, en lawaai en stank als gevolg van 'vieze' bedrijven die zich er zullen vestigen. De komende tijd zal de Partij voor de Dieren zich sterk maken om Nieuw Reijerwaard te behouden zoals het nu is. Wij zullen het college hierbij wijzen op het Rekenkamer Rapport en de schriftelijke vragen die we hier over hebben gesteld.

Gerelateerd nieuws

Volledige opheldering over Wereldmuseum

Afgelopen week bracht de Groene Amsterdammer het schokkende nieuws naar buiten dat het Wereldmuseum al een jaar zonder formel...

Lees verder

Herbestemming Vogelvallei op Maasvlakte 1

Als je aan de Maasvlakte denkt, wat zie je dan voor je? Waarschijnlijk olieraffinaderijen, schoorstenen, eindeloze rijen cont...

Lees verder