Volledige ophel­dering over Wereld­museum


17 november 2014

Afgelopen week bracht de Groene Amsterdammer het schokkende nieuws naar buiten dat het Wereldmuseum al een jaar zonder formele Raad van Toezicht blijkt te zitten. Volgens de Groene is de zittingstermijn van de huidige raad verstreken zonder dat er opvolgers zijn benoemd. “Dit staat haaks op wat de wethouder ons heeft verteld. Vorige maand blijkt ook de laatste toezichthouder te zijn vertrokken en zelfs daar is de raad niet over geïnformeerd. Daarom vragen de PvdD, de PvdA, de SP en GroenLinks overmorgen aan wethouder Visser (D66) om volledige opheldering met betrekking tot de situatie bij het Wereldmuseum,” zegt Ruud van der Velden (PvdD). “De onderste steen moet boven komen.”

“Dit is schokkend nieuws. Helaas is het niet voor het eerst dat wij signalen ontvangen over misstanden bij het Wereldmuseum,” zegt PvdA-raadslid Co Engberts. “Na de dubbele petten van de directeur en vragen over de goede behandeling van de collectie, blijft er nog steeds veel onduidelijk. Wij willen weten wie de jaarverslagen eigenlijk heeft goedgekeurd en welke consequenties dit heeft voor de subsidieverstrekking vanuit de gemeente. En heeft het stadhuis wel voldoende actie ondernomen op alle signalen? Het is ongelofelijk treurig om te constateren, maar aan alle kanten laat men nu steken vallen.”

“De situatie is uiterst zorgelijk,” beaamt Sun van Dijk (SP). “Ook op het gebied van het verkopen van kunstwerken door het Wereldmuseum, het zogenoemde ontzamelen, bestaat op dit moment geen enkele duidelijkheid. Welk stuk is waarheen gegaan en voor welk bedrag? Op deze vragen wil ik van de wethouder een helder antwoord. Rotterdammers verdienen van de wethouder volledige openheid van zaken.”

Ook Jimmy Smet van GroenLinks maakt zich zorgen. “Het Wereldmuseum wil innovatief zijn en ons op een andere manier naar kunst laten kijken. Dat kan een mooi streven zijn, maar dan hoor je wel je zaken op orde te hebben en dat lijkt hier absoluut niet het geval te zijn.”

De commissievergadering ZOCS (Zorg, Onderwijs, Cultuur & Sport) waarin dit onderwerp aan de orde zal komen vindt plaats op woensdag 19 november om 14:00 uur.

Gerelateerd nieuws

Resultaten Begrotingsraad 2015

Op 6 en 11 november 2014 heeft de gemeenteraad van Rotterdam vergaderd over het collegeprogramma en de begroting voor 2015. D...

Lees verder

Vragen over gebiedsontwikkeling

De Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft het college van burgemeester en wethouders kritische vragen gesteld over gebiedso...

Lees verder