Resul­taten Begro­tingsraad 2015


13 november 2014

Op 6 en 11 november 2014 heeft de gemeenteraad van Rotterdam vergaderd over het collegeprogramma en de begroting voor 2015. De Partij voor de Dieren heeft al eerder op deze website haar licht laten schijnen over de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor het komende jaar. In de vergadering heeft de partij vele standpunten naar voren gebracht, door middel van moties en amendementen. Een motie heeft als doel het college te verzoeken aandacht te schenken aan een bepaald onderwerp; een amendement gaat verder en leidt ertoe dat het beleid daadwerkelijk wordt gewijzigd. Zoals altijd geldt dat een meerderheid in de gemeenteraad nodig is om dit voor elkaar te krijgen.

De Partij voor de Dieren heeft een meerderheid weten te verkrijgen voor drie moties. De eerste motie verzoekt het college het gebruik van Cleantech ('clean technology') te koppelen aan duurzaamheid en de circulaire economie. Wat ons betreft wordt Cleantech ingezet voor het beperken van de uitstoot van broeikasgassen in industriële processen. De tweede motie verzoekt het college om duurzame nieuwbouw op Heijplaat een impuls te geven. Nieuwbouw op Heijplaat biedt een unieke kans om passiefhuizen en zogenoemde nulwoningen te realiseren. De derde motie tenslotte verzoekt het college om met organisatoren van festivals in Rotterdam in gesprek te gaan over het gebruik van retourbekers. Nog te vaak belanden drinkbekers tijdens festivals in de vrije natuur, vooral als festivals in parken worden georganiseerd. De Partij voor de Dieren ziet graag dat er statiegeld rust op drinkbekers, zodat festivalgangers geprikkeld worden deze terug te brengen naar het uitgiftepunt.moties

We hebben voor elkaar gekregen dat één van onze amendementen een meerderheid heeft weten te verkrijgen. Dit is een hele prestatie, aangezien slechts 4 van de 34 ingediende amendementen zijn aangenomen. Het amendement verplicht het college bepaalde geldstromen te gebruiken waarvoor zij zijn bestemd: klimaat en duurzaamheid. In de begroting wordt dit geld momenteel gebruikt voor de uitvoering van het economische programma, en dus niet aan klimaatbeleid en de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Rotterdam. Wij hopen dat van het amendement een sturende werking uitgaat en het college aanspoort om nu eens écht aandacht te schenken aan deze belangrijke thema's.

Gerelateerd nieuws

Geen kerstcircus met wilde dieren in Ahoy

Het kerstcircus in Ahoy komt er weer aan en wederom zijn er wilde dieren die kunstjes mogen doen tijdens de shows. Het co...

Lees verder

Volledige opheldering over Wereldmuseum

Afgelopen week bracht de Groene Amsterdammer het schokkende nieuws naar buiten dat het Wereldmuseum al een jaar zonder formel...

Lees verder