Verkie­zings­posters geplakt!


25 januari 2017

De eerste verkiezingsposters zijn geplakt!

De officiële posters zoals hieronder komen aan het einde van deze week binnen en worden dan zo snel mogelijk geplakt!

Klik hier voor het verkiezingsprogramma: https://www.partijvoordedieren.nl/data/verkiezingen/tk2017/programma/