Varkens op daken tijdens de Rotter­damse Daken­dagen 2015


5 januari 2015

11 december 2014

Afgelopen maandag heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over het bericht in de media dat Rotterdamse Oogst varkens wil gaan houden op daken tijdens de Rotterdamse Dakendagen in juni 2015. Rotterdamse Oogst wil door middel van dit experiment laten zien waar je vlees vandaan komt en de afstand tussen bord en boer kleiner maken.

De Partij voor de Dieren keurt het houden van varkens (en andere landbouwhuisdieren) op daken ten zeerste af, aangezien een dak nooit de meest optimale leefomstandigheden voor varkens kan bieden. Er is geen mogelijkheid voor de varkens om in de modder te rollen, er is geen beschutting en op warme en zonnige dagen kan het op een dak enorm heet worden. Bovendien hebben varkens last van hoogtevrees.

Na het stellen van deze vragen is dit nieuws uitgebreid in de media terechtgekomen. Van WNL Nederland tot De Telegraaf, iedereen moest er zijn of haar mening over geven. Het Landbouw Economisch Instituut van de universiteit van Wageningen beweert zelfs dat varkens GEEN last van hoogtevrees hebben. Volgens hen is het onwaarschijnlijk dat varkens last van hoogtevrees hebben aangezien ze geen diepte kunnen zien. Dit omdat hun ogen aan de zijkant van de kop zitten.
De meeste organisaties zijn het er trouwens wel over eens dat het een idioot plan is om varkens op een dak te gaan houden.

Er kan gesteld worden dat de schriftelijke vragen een hoop discussie teweeg hebben gebracht en dat het laatste woord over varkens op daken nog niet gesproken is.

Naschrift (5 januari 2015)

De Partij voor de Dieren heeft contact opgenomen met een onderzoeker van de Wageningen Universiteit over het bestaan van wetenschappelijk bewijs omtrent hoogtevrees bij varkens. Hier was in navolging van onze schriftelijke vragen aan het college van B&W enige discussie over ontstaan. In het kort ging de discussie over de vraag of varkens diepte kunnen ontwaren. In onderzoek1 wordt namelijk gesteld dat diepteperceptie ('depth perception') gerelateerd is aan angst die dieren (alsook mensenbaby's) kunnen ervaren als ze zich in de buurt van een afgrond begeven. Hoogtevrees, net als bij mensen, komt bij dieren voort uit hun overlevingsdrang.

In eerste instantie werd door onderzoekers van Wageningen Universiteit het idee geopperd dat landdieren waarvan de ogen aan de zijkant van de kop zitten geen of weinig diepteperceptie hebben. Varkens zouden hierdoor geen hoogtevrees kunnen hebben. Echter, wetenschappelijk onderzoek2 heeft uitgewezen dat koeien wel degelijk stress en/of angst ervaren in de buurt van afgronden. Varkens en koeien hebben hun ogen op dezelfde plek op de kop zitten. Het voornoemde idee houdt dus geen stand!

Wel is het zo dat niet goed bekend is wat dan wel de diepteperceptie van varkens is. Anders gesteld, we weten niet of varkens angst ervaren uit oogpunt van overleven. De hamvraag is hier hoe goed het zicht van varkens is, en ook of er wel degelijk een causaal verband bestaat tussen diepteperceptie en hoogtevrees. De onderzoeker van de Wageningen Universiteit stelde dat meer onderzoek over hoogtevrees en andere angststoornissen als gevolg van diepteperceptie vereist is.

Wordt dus mogelijk vervolgd!

1 http://wadsworth.cengage.com/psychology_d/templates/student_resources/0155060678_rathus/ps/ps05.html

2 http://psycnet.apa.org/journals/com/121/4/440/

Gerelateerd nieuws

Levende kerststallen

De Partij voor de Dieren heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over leven...

Lees verder

Startactie Meetcampagne Milieudefensie Coolsingel

Milieudefensie gaf gisteren samen met bewoners de aftrap voor een landelijke meetcampagne op de Coolsingel. De fractie van de...

Lees verder