Toezegging proef­project katten­klim­touwen in Rotterdam


19 augustus 2014

In maart van dit jaar heeft de Partij voor de Dieren Rotterdam samen met Kat uit de Gracht actie gevoerd om het probleem van verdronken dieren in de gracht en de oplossing daarvan bij de gemeente onder de aandacht te brengen.
Onlangs heeft de wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte, de heer Eerdmans, besloten dat de gemeente Rotterdam medewerking zal verlenen aan het initiatief van Kat uit de Gracht (KUG) en een proefproject binnen de gemeentegrens zal toe staan.

Voor het plaatsen van bijvoorbeeld kattenklimtouwen dient een vergunning aangevraagd te worden. In deze vergunning zullen op verzoek van de wethouder wel een aantal voorwaarden worden opgenomen. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat kinderen de touwen gebruiken om mee te spelen dienen de touwen verwijderd te worden en de proef wordt na een half jaar samen met de Stichting Kat uit de Gracht en de gemeente geëvalueerd.

Regelmatig verdrinken katten, honden en andere dieren nadat ze te water zijn geraakt omdat zij niet tegen de gladde en steile wanden van kademuren kunnen klimmen.
Een beproefde oplossing is het bevestigen van touwen aan kademuren waarmee de dieren zelfstandig uit het water kunnen klimmen. In diverse andere gemeenten in Nederland zijn met succes kattenklimtouwen en/of drijvende eilanden geplaatst. Nu zullen ze dus ook eindelijk in Rotterdam geplaatst gaan worden.

Lees hier het nieuwsbericht van de actie op 11 maart jl.

Gerelateerd nieuws

Schildpadden in sloten, vijvers en singels

De Partij voor de Dieren Rotterdam maakt zich zorgen over het toenemende aantal schildpadden die in de Rotterdamse wateren le...

Lees verder

Bezoek aan de Dierenbescherming Rijnmond

De fractie van de Partij voor de Dieren Rotterdam bracht vrijdag 29 augustus jongstleden een werkbezoek aan de Dierenbescherm...

Lees verder