Schild­padden in sloten, vijvers en singels


18 augustus 2014

De Partij voor de Dieren Rotterdam maakt zich zorgen over het toenemende aantal schildpadden die in de Rotterdamse wateren leven en hier een langzame dood sterven en heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.

Volgens de directeur van de Dierenbescherming Rijnmond worden deze veelal rood- en geelwangschildpadden massaal gedumpt door hun eigenaren. Zij zijn zich er niet van bewust dat deze dieren erg groot kunnen worden en gemiddeld een jaar of 90 kunnen worden.
Stadsbeheer Rotterdam is bekend met het probleem, maar weet niet precies om hoeveel schildpadden het gaat. De enige maatregel die Stadsbeheer neemt is tijdens het baggeren van de sloten de dieren de kans te geven te ontsnappen.
Opvangcentra kunnen de grote aantallen niet aan en uitzetten van de dieren kost teveel geld.

De Partij voor de Dieren is van mening dat het niet in het belang is van het welzijn van de schildpadden dat zij (maar ook andere dieren) als impulsaankoop gekocht kunnen worden bij dierenwinkels en pleit er daarom ook voor om de verkoop van schildpadden (maar ook andere dieren) bij dierenwinkels actief af te bouwen.De eenvoudigste manier om de verkoop van schildpadden aan banden te leggen is om er voor te zorgen dat er bij reptielen en amfibieën, net zoals bij zoogdieren, met een positieflijst gewerkt gaat worden en dat schildpadden niet op deze positieflijst komen te staan. De Partij voor de Dieren is van mening dat er op zo spoedig mogelijk een zo kort mogelijke positieflijst voor reptielen en amfibieën dient te komen.

Gerelateerd nieuws

Na jarenlang gesteggel eindelijk duiventillen geplaatst in Rotterdam

De Partij voor de Dieren Rotterdam heeft een toezegging gekregen van de Wethouder van Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte ...

Lees verder

Toezegging proefproject kattenklimtouwen in Rotterdam

In maart van dit jaar heeft de Partij voor de Dieren Rotterdam samen met Kat uit de Gracht actie gevoerd om het probleem van ...

Lees verder