Statiegeld op blikjes en flesjes? Goed idee!


11 januari 2018

De Partij voor de Dieren in Rotterdam zal er vandaag voor pleiten dat de gemeente Rotterdam zich schaart achter andere gemeenten en maatschappelijke organisaties in Nederland en België die statiegeld willen heffen op blikjes en kleine flessen. Wij zullen de wethouder verantwoordelijk voor het afvalbeleid oproepen dit te doen.

Momenteel worden lege blikjes bier en kleine flesjes frisdrank vaak achteloos op straat gegooid. De financiële prikkel ontbreekt, want op deze verpakkingen rust nog geen statiegeld. Nog niet. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, wordt statiegeld subiet ingevoerd. Sommige berekeningen gaan ervan uit dat mét statiegeld op blikjes en flesjes het zwerfafval met maar liefst negentig procent afneemt. Dit is een zegen voor onze stadsnatuur, maar óók voor het oog. Het levert een mooier straatbeeld op. Tenslotte leidt het tot meer bewustwording bij ons allemaal over het nut van afvalinzameling, en daarmee over het terugdringen van de afvalberg. Goed idee, dus!

Over die afvalberg gesproken: de Partij voor de Dieren wil dat wij ons restafval per kilo afrekenen. De afvalstoffenheffing is momenteel een vaststaand tarief, dus ook hier ontbreekt de prikkel om minder restafval te produceren. Het blijkt bijvoorbeeld dat twee derde van de Rotterdammers nog altijd hun glas bij het restafval voegen. Als je straks per kilo betaalt, dan denk je wel twee keer na of je dat doet. Per kilo afrekenen leidt ertoe dat we differentiatie in de afvalstoffenheffing kunnen toepassen, op basis van het principe 'de vervuiler betaalt'. Ook hier: goed plan!

Onze voorstellen zullen we in de raadsvergadering van vandaag inbrengen tijdens het agendapunt over afvalinzameling, met als aanleiding het rapport van de Rekenkamer over het scheiden van afval.