Onderzoek renovatie van De Kuip in MER Feyenoord City


16 januari 2018

Morgen bespreekt de gemeenteraad Feyenoord City. Dat is het plan voor een nieuw voetbalstadion aan de Maas. Van meet af aan is de Partij voor de Dieren tegen een nieuw voetbalstadion geweest, omdat we al zo'n mooi stadion hebben. De Kuip. Dit stadion is nog lang niet 'op', het kan nog jaren mee. Bovendien bestaan er concrete plannen om De Kuip te renoveren. Dit zijn geen stoute jongensdromen, integendeel. Renovatie van De Kuip is gestoeld op robuust bewijs, voortgebracht door mensen die er voor hebben doorgeleerd.

Het is de Partij voor de Dieren dan ook een doorn in het oog dat het college van burgemeester en wethouders zo onverkort vasthoudt aan het plan van Feyenoord City. Zij sluit de ogen voor renovatie van De Kuip, zonder enig steekhoudend argument. De voorstanders van Feyenoord City doen het voorkomen alsof een nieuw stadion de enige mogelijkheid is om dit gedeelte van Rotterdam-Zuid 'naar een hoger plan te tillen', alsof investeringen in de sociale en fysieke infrastructuur van een wijk als Hillesluis ervan afhankelijk zijn. Onzin! Ook met renovatie kunnen er nieuwe activiteiten in het plangebied ontplooid worden. Daar heb je geen nieuw stadion voor nodig. De door het college voorgestelde padafhankelijkheid is schrijnend.

Het meest schrijnend van alles is dat de milieueffectrapportage (MER) renovatie van De Kuip niet als alternatief onderzoekt. Ze durven het niet, is onze stellige mening, want oh jee als blijkt dat renovatie een veel betere keuze zal blijken. In plaats van renovatie wordt in de milieueffectrapportage verschillende nieuwbouwvarianten met elkaar vergeleken en vervolgens afgezet tegen de Kuip zónder renovatie. Ja, zo kennen we er nog wel een paar. Iedereen begrijpt dat een vergelijking tussen Feyenoord City en niks doen een oneerlijke voorstelling van zaken is. Wij hebben hier al eerder voor gewaarschuwd [1]. Wat wij daarom willen is dat renovatie van De Kuip alsnog wordt onderzocht in de milieueffectrapportage van Feyenoord City.

Morgen zal de Partij voor de Dieren dit belangrijke punt nogmaals benadrukken in het debat over Feyenoord City. Want wij blijven pal achter behoud van ons mooie stadion staan.

[1] https://rotterdam.partijvoordedieren.nl/vragen/sv-mer-plicht-feyenoord-city-en-de-verkeerde-volgorde