Staan­de­houding voor het maken van een foto


30 januari 2018

De Partij voor de Dieren heeft bij het college van burgemeester en wethouders haar zorgen geuit over de schending van de privacy in Rotterdam. Wij hebben schriftelijke vragen gesteld over een geval waarbij de privacy in het geding is gekomen.

Wat blijkt? De Partij voor de Dieren is benaderd door een inwoner van Rotterdam die een foto heeft gemaakt van een beveiligingscamera bij de ingang van een politiebureau. Dit is wettelijk toegestaan. Op dat moment werd zij/hij staande gehouden door de politie. Een staandehouding wil zoveel zeggen dat je je op bevel moet legitimeren en dat er een registratie wordt gemaakt. Dit kan best intimiderend overkomen, maar bovenal betekent het dat je zomaar om je legitimatiebewijs kan worden gevraagd als je op straat een foto maakt. Wij vinden dit zorgelijk.

Met onze vragen willen wij van het college duidelijkheid over het beleid omtrent staandehoudingen. Hoe kunnen Rotterdammers weten dat zij hun legitimatiebewijs moeten tonen als zij fotograferen in de buitenruimte? En waartoe dient de registratie van een staandehouding? Wat gebeurt er met die gegevens?

De Partij voor de Dieren is de beste keus als je privacy hoog in het vaandel hebt staan. De grondgedachte is dat mensen niet verdacht zijn in plaats van andersom. Verder zijn wij mordicus tegen de sleepwet en hebben dit ook tot speerpunt van onze verkiezingscampagne gemaakt. Ons uitgangspunt is persoonlijke vrijheid. Voor iedereen.

Wil je meer weten over hoe de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam aankijkt tegen privacy? Lees hier ons verkiezingsprogramma (zie bladzijden 20 en 21).

Foto van bewakingscamera bij het politiebureau op het Raamplein in Rotterdam