Rotterdam gaat natuur­in­clusief bouwen


15 november 2017

De Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft het voor elkaar gekregen dat de gemeente gaat inzetten op natuurinclusief bouwen. Een motie met die strekking is gisteravond aangenomen door de gemeenteraad.

Natuurinclusief bouwen heeft de toekomst. Deze vorm van bouwen houdt in dat bij nieuwbouw en renovatie van bestaande woningen rekening wordt gehouden met stadsnatuur. Je kunt hierbij denken aan nestkastjes voor vogels, insectenhotels of rust- en broedgelegenheden voor vleermuizen. Andere steden hadden al eerder beleid opgesteld om natuurinclusief bouwen mogelijk te maken, maar Rotterdam hield tot dusverre de boot af. Tot gisteren.

De Partij voor de Dieren heeft voorgesteld dat de gemeente Rotterdam een groene bouwenveloppe opstelt om natuurinclusief bouwen te faciliteren. In een bouwenveloppe stelt de gemeente regels aan ontwikkelaars van woningen, bijvoorbeeld om stadsnatuur de ruimte te geven. Dit zorgt ervoor dat bouwvergunningen pas worden verleend als de plannen overeenkomen met de regels die zijn opgenomen in de bouwenveloppe.

Fractievoorzitter Jeroen van der Lee: “Eindelijk gaat Rotterdam natuurinclusief bouwen. Dit is een grote stap voorwaarts. De vraag naar woningen in Rotterdam mag wat de Partij voor de Dieren betreft nooit ten koste gaan van het leefgebied van onze dieren. Natuurinclusief bouwen voorziet erin dat vogels, vleermuizen en insecten een plek krijgen om te rusten en broeden. Een goede zaak!”

Gerelateerd nieuws

Groen voor fietsers, echt gras, verlichting en natuurinclusief bouwen: plannen voor 2018

Deze en volgende week bespreekt de gemeenteraad van Rotterdam de begroting voor 2018. De Partij voor de Dieren komt met een a...

Lees verder

Partij voor de Dieren klaar voor de verkiezingen

De Partij voor de Dieren doet in maart 2018 wederom mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. De kandidatenlijst en ...

Lees verder