Groen voor fietsers, echt gras, verlichting en natuur­in­clusief bouwen: plannen voor 2018


8 november 2017

Deze en volgende week bespreekt de gemeenteraad van Rotterdam de begroting voor 2018. De Partij voor de Dieren komt met een aantal voorstellen om de stad in het nieuwe jaar beter te maken. Onze focus ligt zoals altijd op natuur, milieu en dierenwelzijn.

Wij willen bijvoorbeeld dat fietsers eerder en langer groen krijgen. Nog te vaak blijkt dat auto's voorrang krijgen op drukke kruispunten. Daar sta je dan met je fietsje, die stinkende uitlaatgassen in te ademen. De norm moet zijn dat mensen gaan fietsen (of wandelen) in plaats van de auto pakken, en niet andersom. Goed gedrag moet je belonen, bijvoorbeeld met groen licht.

Ook willen wij dat kunstgras tot het verleden gaat behoren. Er is wetenschappelijk bewijs dat de meeste vormen van opvulling van die velden – bijvoorbeeld met vermalen rubberbanden – enorm gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. Daarnaast is een kunstgrasveld geen natuur en vervanging van gras door kunstgras verkleint het leefgebied van vogels, insecten en wormen. Nieuwe sportvelden zijn van gras en bestaande kunstgrasvelden worden versneld vervangen. In Rotterdam ligt er straks overal weer écht gras, als het aan ons ligt.

Vind je ook niet dat al die lantaarnpalen 's nachts best uit kunnen als er toch niemand baat bij heeft? En vooral als nachtdieren er last van hebben? Openbare verlichting in Rotterdam dient de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en innovatie, maar dierenwelzijn is geen afwegingskader. Wij komen daarom met het voorstel om het beleid voor verlichting in Rotterdam te herzien en het belang van nachtdieren hierin mee te nemen. En om het duurzamer te maken. LED-verlichting heeft wat ons betreft de toekomst.

In Rotterdam komen er de komende jaren veel woningen bij. Nu is de uitgelezen kans om in het ontwerp van al die woningen toepassingen te doen om zo de natuur dichterbij de mensen te brengen. Je kunt bij 'natuurinclusief' bouwen denken aan spouwruimten voor vleermuizen nestelgelegenheden voor vogels, om maar twee voorbeelden te noemen. Je huis als ecosysteem, wie wil dat nou niet?!

Naast deze vier voorstellen komt de Partij voor de Dieren in Rotterdam ook met andere plannen. Voor vluchtelingen willen we gratis zwemles, want verdrinking is nog altijd een reëel gevaar. Diezelfde vluchtelingen moeten beter voorgelicht worden over tolerantie ten aanzien van seksuele oriëntatie (denk aan LHBTI+). Hier ligt een taak voor de aanbieders van les over de Nederlandse samenleving in het kader van inburgering. De milieueffectrapportage voor uitbreiding van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport (waar wij uiteraard tegen zijn) moet worden gecontroleerd, omdat er mogelijk fouten in zitten. De singels in de stad moeten met elkaar worden verbonden, zodat het leefgebied van watervogels en vissen wordt vergroot. De tablets die raadsleden van de gemeente hebben gekregen na de verkiezingen om hun werk naar behoren te kunnen doen, willen we schenken aan klassiek autistische kinderen. Deze patiëntjes kunnen met een tablet werken aan taal en spraak. Tot slot pleiten we voor extra voorlichting op middelbare scholen over normoverschrijdend gedrag. Het is nooit acceptabel dat je je onveilig of geïntimideerd voelt in Rotterdam.

Al deze plannen worden morgen ingediend. Op dinsdag 14 november stemt de gemeenteraad erover. We hopen dat veel voorstellen het gaan halen!

Vanaf morgen staan de moties ook op de website.

Gerelateerd nieuws

Inspreekmoment voor Begroting 2018

Wilt u bij de gemeenteraad inspreken over de Begroting 2018? Op vrijdag 29 september presenteerde het college van B en W de ...

Lees verder

Rotterdam gaat natuurinclusief bouwen

De Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft het voor elkaar gekregen dat de gemeente gaat inzetten op natuurinclusief bouwen....

Lees verder