Rotterdam en COP21


13 oktober 2015

Eind november breken voor de aarde cruciale weken aan. Dan vindt in Parijs namelijk een internationale klimaattop plaats, ook wel bekend als COP21. COP staat voor 'Conference of the Parties' en dat betekent alle landen die aan de eerste klimaattop in 1992 hebben deelgenomen. In Parijs worden er hopelijk weer bindende afspraken gemaakt over het terugdringen van broeikasgassen in de atmosfeer. Jaren geleden hadden we het Kyoto Protocol dat landen verplichtte iets aan de uitstoot te doen, maar dit protocol is sinds 2013 niet meer van kracht. Voor de Partij voor de Dieren is de inzet op COP21 om een internationaal geldend klimaatakkoord op poten te zetten.

Steden zijn geen landen, maar hebben wel heel veel te maken met klimaatverandering. De meerderheid van de wereldbevolking woont in steden en daar vindt dus ook de meeste uitstoot plaats. Bovendien worden steden steeds machtiger en kunnen door een terugtrekkende overheid meer zelf bepalen dan ooit tevoren. Zo ook de gemeente Rotterdam. Onlangs pleitte burgemeester Aboutaleb van Rotterdam nog voor een pioniersrol van de grote steden in Nederland waar het innovatie en sociaaleconomische ontwikkeling betreft.

Op het gebied van klimaatverandering wordt die pioniersrol wordt vooral met de mond beleden. Geen daden maar woorden, zoiets. Ondanks herhaalde pogingen van de Partij voor de Dieren iets te doen aan klimaatverandering wil het college van burgemeester en wethouders niets weten van een Rotterdams klimaatbeleid. Het college ziet een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen slechts als leuke bijvangst. Hier nemen wij geen genoegen mee. Daarom hebben we het college vandaag schriftelijke vragen gesteld over het gemeentelijke klimaatbeleid, haar participatie in internationale samenwerkingsverbanden gericht op klimaatverandering en de rol die zij voor ogen heeft op COP21. Wij willen dat het college een proactieve houding aanneemt in het tegengaan van klimaatverandering en dit als een verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam gaat zien. Het college laat niet na te benadrukken hoe belangrijk steden zijn in het opstarten van positieve ontwikkelingen. Welnu, daar scharen wij een verregaand gemeentelijk klimaatbeleid ook onder.

Eind november zijn de ogen van de wereld op Parijs gericht. Tot die tijd zullen wij niet nalaten het college er telkens weer op te wijzen dat Rotterdam voorop moet gaan in de strijd. Want ook voor toekomstige generaties moet Rotterdam die prachtstad blijven!

Gerelateerd nieuws

Zijn we nog Lekker Fit!?

De Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag schriftelijke vragen gesteld o...

Lees verder

Persbericht: PvdD geschokt door achterkamertjespolitiek Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA

Persbericht De Partij voor de Dieren in Rotterdam voelt zich ernstig in de maling genomen door Leefbaar Rotterdam, D66 en he...

Lees verder