Onze parken autovrij en groen!


12 december 2018

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft er met schriftelijke vragen bij het college van burgemeester en wethouders voor gepleit dat Het Park (het park aan de Euromast) autovrij wordt en groen blijft. Aanleiding voor ons pleidooi voor een autovrij park is het nieuwsbericht dat een automobilist enkele dagen geleden heeft geprobeerd af te snijden door over het gras van een van de gazons van Het Park te rijden. Geheel terecht is de bestuurder beboet, maar de grotere vraag blijft wat auto's überhaupt doen in een park. Voor ons is een park primair bedoeld voor wandelaars en recreanten. De asfaltwegen die in Het Park zijn aangelegd kunnen wat ons betreft daarom worden vervangen door wegen met (natuurlijk) strooisel, zoals houtsnippers of grind. Dit draagt behalve het weren van auto's ook bij aan de romantiek van Het Park en daarmee aan de bedoeling van de architect van het park er een Engels landschap van te maken.

Verder stellen wij het college van burgemeester en wethouders vragen over het gerucht dat er een appartementencomplex gaat komen op of aan de Parkhavenstrook, parallel aan de Baden Powellaan die Het Park ontsluit. Door bezorgde Rotterdammers zijn wij getipt over deze mogelijke ontwikkeling. Wij zijn tegen deze ontwikkeling, omdat wij vrezen dat het schaarse hoogstedelijke groen nog verder in de verdrukking komt en de status van Het Park als rijksmonument geweld wordt aangedaan. Vooralsnog gaan we uit van een onfortuinlijk misverstand en hopen we dat het college expliciet afstand neemt van stedelijke ontwikkeling in de parkzoom.

Onze vragen dienen ertoe Het Park te behouden voor toekomstige generaties. Wij hebben de parken in bruikleen en moeten koesteren wat ons dierbaar is.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

PERSBERICHT: Rotterdamse kerken in actie voor het klimaat

ROTTERDAM, 30 november 2018 – De Sint-Laurenskerk luidt morgen, zaterdag 1 december, om precies twee voor twaalf de...

Lees verder

2018: Terugblikken op de successen

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. We hebben namel...

Lees verder