Mussen­ko­lonie op Proefpark De Punt


21 juli 2016

Proefpark de Punt is een stadstuin in de wijk Bospolder in Delfshaven. De tuin heeft een speciale groep bewoners: een mussenkolonie. Het gaat al enkele jaren niet goed met de mus in Nederland en daarom is het bijzonder dat er een kolonie in Rotterdam te vinden is. De Partij voor de Dieren wil de mussenkolonie graag behouden voor de stad.

Proefpark de Punt wordt bedreigd door nieuwbouwplannen, mochten ze eind 2017 doorgang vinden, waardoor er helaas weer een belangrijk stukje groen in de stad verdwijnt. Het is daarom belangrijk om nu al na te denken over een nieuw leefgebied voor de mussenkolonie, bij voorkeur in de buurt van het proefpark. Wij hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders om actief na te denken over maatregelen die kunnen worden genomen om de mussen te behouden. De nabijheid van het Dakpark in de wijk (bovenop de Big Shops) biedt bijvoorbeeld mooie kansen voor een nieuw leefgebied. Eventueel kunnen de planten en struiken in Proefpark De Punt worden verhuisd naar het Dakpark als de nieuwbouwplannen doorgaan.

De Partij voor de Dieren zet zich in voor alle dieren in de stad, maar is extra alert als het gaat om een bedreigde diersoort als de mus. Wij roepen de wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn om geregeld contact te hebben met mussenexperts, met als doel de stad aantrekkelijk te maken voor mussen. De wethouder verantwoordelijk voor bouwen kan ook bijdragen aan de instandhouding van mussenkolonies, bijvoorbeeld door nest- en broedgelegenheden in te passen in nieuwe woningen. Wij zullen er op toezien dat dit voldoende gebeurt.

Gerelateerd nieuws

Afvalscheiding op het stadhuis

Tijdens de bespreking van Programma Duurzaam 2015-2018 tijdens de raadsvergadering op 17 maart 2016 dienden wij een motie 'Af...

Lees verder

EK Paardensport met dierenleed gepaard

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren verzet zich tegen de Rotterdamse kandidatuur voor de EK Paardensport in ...

Lees verder