Flora en fauna in plan­gebied Noor­delijk Niertje


12 maart 2015

De Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over het bestemmingsplan Noordelijk Niertje (Oost), in Kralingen-Oost, toegespitst op de povere kwaliteit van de beschrijving van de flora en fauna in het gebied. Het bestemmingsplan is gebaseerd op aannames over de mogelijke aan/afwezigheid van beschermde plantensoorten en de functie die het plangebied vervult voor vleermuizen. Dit bevreemdt ons ten zeerste, aangezien de Flora- en faunawet zonder omwegen aangeeft dat het gevoegd bezag precies zou moeten weten welke soorten er al dan niet in een plangebied voorkomen. Kwalificaties als 'mogelijk aanwezig', zoals nu in het bestemmingsplan staat, zijn hierbij uit den boze.

De gemeente wil nieuwe huizen bouwen in het plangebied. Een inwoner van het Noordelijk Niertje heeft ons er echter op gewezen dat het plangebied het laatste stukje oergrond in de wijk is, met waarschijnlijk een rijke hoeveelheid beschermde planten en orchideeën. Vanuit een andere hoek hebben wij vernomen dat het plangebied voor vleermuizen in directe verbinding staat met het Kralingse Bos. Deze lokale kennis is van onschatbare waarde om het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders om opheldering te vragen over de onverschillige manier waarmee het de flora en fauna in het plangebied benadert.

Kralingen-Oost is in korte tijd nu al twee keer opgeschrikt met nieuwbouwplannen die ten koste gaan van de buitenruimte. Het college lijkt zich niet druk te maken over het groene karakter van Kralingen-Oost die door toedoen van de nieuwbouwplannen steeds verder onder druk staat. Wij maken ons wel druk, en blijven dat doen zolang de flora en fauna, hier en elders, nodeloos wordt aangetast.

Gerelateerd nieuws

Nieuwbouw studentenwoningen Burgemeester Oudlaan

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over het plan tot nieuwbouw van studentenwoningen aan de Burgemee...

Lees verder

Wel degelijk aantasting vogelrijk gebied op Maasvlakte

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is erachter gekomen dat er op de Maasvlakte wel degelijk ee...

Lees verder