Festivals in Het Park


3 mei 2016

De Partij voor de Dieren is ontstemd door de ravage die is aangericht na het festival Oranjebitter in Het Park. Hele stukken gras zijn omgeploegd. Met monumentale bomen wordt geen enkele rekening gehouden. Broedende vogels wordt ernstig verstoord door alle drukte voor, tijdens en na de festivals.

Op 5 mei aanstaande wordt er wéér een festival in Het Park gehouden. De Partij voor de Dieren vreest dat de schade aan het monumentale park alleen maar groter wordt.

De wanpraktijken die wij hebben geconstateerd zijn in tegenspraak met het eigen festivalbeleid van de gemeente. De gemeente zegt dat bomen worden beschermd tegen het plaatsen van objecten zoals vrachtwagens of aggregaten en dat er wordt gehandhaafd op het rijden in het groen en het parkeren onder de kroonprojecties of boven de wortelzone van bomen. Hier blijkt in de praktijk niets van terecht te komen. Wij kunnen dan ook alleen maar aannemen dat het college van burgemeester en wethouders allesbehalve blij is met de gang van zaken rond de festivals in Het Park en in andere Rotterdamse parken meer algemeen. Het gemeentelijk festivalbeleid wordt immers met voeten getreden.

Wij willen deze dringende kwestie als actualiteit aan de kaak stellen in de raadsvergadering van donderdag 12 mei aanstaande. Van de wethouder verantwoordelijk voor de buitenruimte en/of het festivalbeleid willen wij weten hoe zij deze wantoestanden in de toekomst gaan voorkomen en welke stappen zij tegen de veroorzakers van de schade in Het Park zullen nemen.

Gerelateerd nieuws

Microplastics in de Rotterdamse binnenwateren

De Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over ...

Lees verder

Bijtincident met vos in Hillegersberg

Vorige week werd bekend dat in Rotterdam-Hillegersberg mensen zijn gebeten door een vos. De vos liep rond in bewoond gebied. ...

Lees verder