Debat over LNG in de Rotter­damse haven


31 mei 2017

De Partij voor de Dieren is zeer kritisch over de jubelsfeer omtrent LNG, dat als brandstof ter vervanging kan dienen voor diesel, benzine en stookolie. LNG is vloeibaar aardgas.

In veel gevallen wordt LNG gewonnen uit schaliegesteente. Om bij het gas te kunnen komen, wordt er met hoge druk water, zand en chemicaliën in het gesteente gespoten, waardoor haarscheurtjes ontstaan en het gas vrijkomt. Deze werkwijze ('fracking') gaat gepaard met een enorme uitstoot aan koolstofdioxide. Daarnaast leidt het ook nog eens tot vervuiling van het grondwater en de bodem.

In de Rotterdamse haven wordt LNG uit de Verenigde Staten geïmporteerd. Juist in dit land wordt er schaliegas gewonnen en verwerkt tot LNG. Wij maken daarom ernstig bezwaar tegen de import van deze vervuilende brandstof.

Voor de fossiele industrie is LNG het nieuwe toverwoord. Ze willen ons doen laten geloven dat LNG vele malen schoner is dan bestaande brandstoffen. Wij denken er geheel anders over. In een tijd waarin het een voor twaalf is voor het klimaat, en het klimaatakkoord van Parijs én de rechtszaak van Urgenda zouden moeten leiden tot stringente maatregelen, is het gebruik van LNG de voortzetting van bestaand beleid. Van vervuilend beleid, welteverstaan.

Voor 1 juni 2017 hebben wij een debat aangevraagd met het college om de import van LNG te bespreken. Wij willen de wethouder verantwoordelijk voor de haven vragen wat hij van de import vindt en of hij zijn invloed wil aanwenden om de import tegen te gaan.

Gerelateerd nieuws

Wij zeggen NEE tegen dierproeven

Zaterdag 18 maart jongstleden was de Rotterdamse fractie van de Partij voor de Dieren aanwezig bij een demonstratie tegen die...

Lees verder

Dierenleed in het verkeer

Vandaag heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over diere...

Lees verder